Piata la disponibil a fost organizata in baza Legii 357/2005 privind bursele de marfuri, lege care reglementeaza activitatea societatilor comerciale pe aceasta piata. Autoritatile contractante pot achizitia de marfuri fungibile pe piata la disponibil prin procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare potrivit prevederilor art. 104), alin. 5), lit. c) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv art. 117), alin. 1) lit. g) din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale .


 

BURSA ROMANA DE MARFURI S.A. functioneaza ca societate de servicii de investitii financiare in baza Legii 297/2004 privind piata de capital care reglementeaza infiintarea si functionarea pietelor de instrumente financiare, cu institutiile si operatiunile specifice acestora, precum si a organismelor de plasament colectiv, in scopul mobilizarii disponibilitatilor financiare prin intermediul investitiilor in instrumente financiare.


Piata la disponibil – Cadrul juridic


  • Legea 357/2005 privind bursele de marfuri;
  • Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
  • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
  • Regulamentul BRM privind organizarea si functionarea Pietei la Disponibil;
  • Proceduri de tranzactionare specifice fiecarui ring de tranzactionare;
  • Directiva Europeana 24/2014.

Piata Licitatiilor – Cadrul juridic:


  • Legea 357/2005 privind bursele de marfuri;
  • Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
  • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
  • Regulamentele BRM: organizarea si derularea procedurilor in ringul BRM se desfasoara in egala masura in conformitate cu regulamentele specifice proprii (cum ar fi cel privind atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari, regulamentele privind vanzarea bunurilor mobile si imobile prin licitatie), precum si regulamentele privind vanzarea prin licitatie a activelor statului, vanzarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.