Legislatie primaraLegea nr. 357/2005 privind bursele de marfuri, care stabileste modul de infiintare, organizare si functionare a burselor de marfuri. Actul normativ indicat precizeaza in art. 21, alin. (5) urmatoarele: “In cazul in care autoritatile contractante achizitioneaza produse, servicii sau lucrari prin intermediul burselor de marfuri, acestea din urma au obligatia de a respecta prevederile legislatiei in vigoare privind achizitiile publice atunci cand aplica procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica in numele autoritatilor contractante respective”.

De asemenea, ca piata standardizata, BRM pune la dispozitia clientilor si membrilor sai piata la disponibil. Cadrul de reglementare al acestei piete il reprezinta: Legea 357/2005 privind bursele de marfuri, care prevede in art 1 alin. (4) litera a) “bursele de marfuri, infiintate in temeiul prezentei legi, administreaza piete de interes public si asigura membrilor si clientilor conditii centralizate de negociere pentru operatiuni de: vanzari si cumparari la vedere ori la termen pe piata la disponibil, avand ca obiect bunuri fungibile si mobile prin natura lor sau bunuri fungibile si mobile prin anticipatie, precum si orice alte bunuri calificate de bursa de marfuri ca fiind tranzactionabile”.