Legislatie secundara

Pentru achizitiile publice:
  • Legea 98/2016 privind achizitiile publice, art. 104, alin. (5), lit. c)
  • Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
  • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, art.117 alin. (1) lit. g) 
  • Hotararea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.
Pentru piata centralizata a gazelor naturale:
  • Legea nr.123/2012, Legea energiei electrice si a gazelor naturale
  • Organizarea si derularea procedurilor in Ringul piata centralizata a gazelor naturale, se desfasoara in egala masura in conformitate cu Ordinul ANRE nr.69/11.09.2013, Ordinul ANRE nr.66 – 68/2014, Ordinul ANRE nr.52/2013.

Pentru piata cerealelor/certificatelor de depozit:

  • Legea nr.101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

Pentru bunurile aflate in proprietatea privata a statului:

  • Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului