BURSA ROMANA DE MARFURI S.A. functioneaza si ca societate de servicii de investitii financiare in baza Legii 297/2004 privind piata de capital, fiind autorizata sa desfasoare urmatoarele servicii si activitati de investitii:

a) preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor în numele clientilor;

c) tranzactionarea pe cont propriu;

d) administrarea portofoliilor;

e) consultanta de investitii;

f) subscrierea de instrumente financiare si/sau plasamentul de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;

g) plasamentul de instrumente financiare fara un angajament ferm;

h) administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare;

Servicii conexe:

a) pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau a garantiilor;

b) acordarea de credite sau imprumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare, in cazul in care firma care acorda creditul sau imprumutul este implicata in tranzactie;

c) consultanta acordata entitatilor cu privire la structura capitalului, strategia industriala si aspectele conexe acesteia, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile unor entitati;

d) servicii de schimb valutar în legatura cu activitatile de servicii de investitii prestate;

e) cercetare pentru investitii si analiza financiara sau alte forme de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare;

f) servicii in legatura cu subscrierea in baza unui angajament ferm.


Tranzactioneaza pe Piata de Capital prin SSIF BRM!


bilant scanat.pdf

Raport audit intern 30.05.2017.pdf

RAPORT cu privire la cerintele de transparenta si publicare.docx