Date de contact ale reprezentantilor compartimentului de control intern:

Alice Afrim
email:  alice.afrim@brm.ro

0720659086

Cristina Ioana Vasiliu
Tel. 0730 202 716
email:  c.vasiliu@brm.ro