1. Accesul pe piata la disponibil

Accesul pe piata la disponibil este permis doar societatilor de brokeraj, membrilor actionari si membrilor afiliati.
Societatile de brokeraj sunt membri afiliati ai BRM sau membri actionari.

Va inregistrati ca Membru Afiliat, devenind astfel propriul dumneavoastra broker

sau
Incheiati un contract de prestari servicii brokeraj cu o societate de brokeraj pe marfuri deja existenta
 • Completati cererea de membru afiliat
 • Incheiati un contract de colaborare cu BRM sau il prelungiti pe cel existent 
  Model - Contract de Membru Afiliat BRM dec.2019.docx
 • Descarca aici act aditional
 • Constituiti „dosarul de afiliere” care contine urmatoarele documente:
  • certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului, in original sau in copie, cu cel mult 90 de zile inainte de data depunerii;
  • copie a ultimului bilant contabil.
 • Depuneti dosarul de afiliere la sediul BRM.


 • Lista societatilor de brokeraj pe marfuri poate fi pusa la dispozitie de BRM;
 • Depuneti dosarul de afiliere la sediul Societatii de Brokeraj pe marfuri.

2. Regulamentele Pietei la Disponibil

Cititi Regulamentul Pietei la Disponibil si procedurile aferente ringurilor pe care intentionati sa tranzactionati.

3. Emiterea ordinelor de tranzactionare

 
Inregistrati ofertele proprii de vanzare sau cumparare

sau
Raspundeti unei oferte deja existente in piata
 • Completati ordinul initiator conform specificatiilor dumneavoastra si transmiteti-l ulterior catre BRM – descarca Ordin Initiator
         

 • Completati ordinul de sens contrar si il transmiteti ulterior BRM impreuna cu documentele solicitate prin ordinul initiator (inclusiv dovada depunerii garantei bursiere) – descarca Ordin de Sens Contrar

4. Programarea ordinelor de tranzactionare

Ordinul initiator este programat la tranzactionare in maxim 7 zile de la data emiterii. Anterior sedintei de tranzactionare:


 • BRM realizeaza publicitatea ordinului
 • Sunt primite si validate ofertele de sens contrar


5. Desfasurarea sedintei de tranzactionare

Se analizeaza documentele depuse conform specificatiilor din ordinul initiator in vederea admiterii la tranzactionare
 • Se stabileste cel mai bun pret prin licitatie cu strigare
 • Se incheie tranzactia pentru ordinele al caror pret a fost acceptat


6. Incheierea angajamentelor conform sedintei de tranzactionare

Incheierea si semnarea contractului de bursa intre BRM, brokerul vanzator si brokerul cumparator. Semnarea contractului de bursa reprezinta acordul partilor in vederea executarii contractului de vanzare – cumparare incheiat pe baza acestuia.
 
Semnarea raportului de tranzactionare. Raportul de tranzactionare reprezinta acordul celor implicati in sedinta de tranzactionare cu privire la rezultatele acesteia.7. Restituirea garantiei bursiere

Se realizeaza pe baza depunerii la sediul BRM a cererii de restituire a garantiei in original. Garantia poate fi mentinuta in contul de garantii pentru participarea la alte proceduri de tranzactionare programate la BRM. Cerere de Restituire Garantie