Achizitionarea de marfuri fungibile pe Piata la Disponibil


Societatile comerciale pot achizitiona, pe piata la disponibil a Bursei Romane de Marfuri, in conditii de maxima eficienta, marfuri fungibile structurate pe ringuri specializate, ca de exemplu:Avantaje principale ale achizitionarii pe Piata la Disponibil:


  • desfasurarea procedurilor in termen de 7 zile de la lansarea ordinului;
  • obtinerea unui pret avantajos  prin utilizarea sedintelor electronice de tranzactionare sau a celor cu prezenta fizica;
  • utilizarea cotatiilor BRM ca sistem de referinta pentru fundamentarea bugetului alocat unei achizitii;
  • garantarea bursiera;
  • asigurarea concurentei.

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse pentru produsele cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri, în cazul în care structura multilaterală de tranzacţionare reglementată şi supravegheată garantează în mod natural preţurile pieţei

  • Legea 98/2016 privind achizitiile publice, art. 104, alin. (5), lit. c)
  • Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
  • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, art.117 alin. (1) lit. g) 
  • Hotararea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.