Procedura de tranzactionare       |      Ordine la tranzactionare       |      Cotatii
Acces si modalitati de tranzactionare pe Piata la disponibil
 Ringul Energiei Electrice  


1. Accesul pe Piata la disponibil

Accesul pe Piata la disponibil este permis membrilor actionari, membrilor afiliati si societatilor de brokeraj pe marfuri.

Membri afiliati sunt societatile ce dobandesc drept de tranzactionare, indeplinind conditiile Consiliului de Administratie al BRM, asa cum sunt acestea prevazute in Statutul Membrului afiliat.

Societatile de brokeraj pe marfuri sunt membri actionari sau membri afiliati ai BRM avand ca obiect prestarea serviciilor de brokeraj.

Va inregistrati ca Membru afiliat, devenind astfel propriul dumneavoastra broker
  • Consultati statutul membrului afiliat
  • Completati cererea de membru afiliat si anexa acesteia
  • Incheiati un contract de colaborare cu BRM
  • Constituiti dosarul de afiliere care contine si urmatoarele documente:
– certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului, in original sau in copie, cu cel mult 90 de zile inainte de data depunerii;
– copie a Certificatului de Inregistrare Fiscala;
– copie a ultimului bilant contabil;
– copie dupa licenta si anexa licentei emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei pentru participantii care sunt producatori sau furnizori;
– dovada încheierii cu Transelectrica SA a Conventiei de Asumare a Responsabilitatii Echilibrarii sau Transferarii acestei responsabilitati si, daca este cazul, a incheierii Conventiei de Participare la Piata de Echilibrare, pentru participantii care sunt obligati sa aiba incheiate astfel de conventii.
  • Depuneti dosarul de afiliere la sediul BRM. In urma validarii acestuia, se va emite o factura reprezentand Cotizatia anuala pentru servicii de tranzactionare pe Piata la disponibil. Bursa Romana de Marfuri va emite Certificatul de Membru, document de atesta statutul societatii Dvs. si drepturile dobandite, si care va fi vizat anual in urma achitarii cotizatiei.

 2. Organizarea Pietei la disponibil

Regulamentul Pietei la disponibil, administrata de BRM, cuprinde norme privind organizarea si desfasurarea tranzactiilor in temeiul Legii 357/2005 privind bursele de marfuri. Tranzactiile se desfasoara, in functie de active (marfuri) pe ringuri specializate si pentru care este definita o procedura de lucru specifica.

3. Emiterea ordinelor spre tranzactionare

Inregistrati ofertele proprii de vanzare sau cumparare sau Raspundeti unei oferte deja existente in piata
  • Completati ordinul initiator conform specificatiilor dumneavoastra si transmiteti-l ulterior BRM descarca Ordin Initiator Ordinele pot fi initiate online pe baza drepturilor de utilizator al platformei electronice de tranzactionare, obtinute in urma incheierii contractului de membru afiliat al BRM.

  • Completati ordinul de sens contrar si transmiteti-l la BRM impreuna cu documentele solicitate prin ordinul initiator (specifice pentru Autoritatile Contractante) descarca Ordin de Sens Contrar pentru Ringul Energiei Electrice Participarea la sedintele de tranzactionare a activelor programate pe platforma electronica de tranzactionare se face pe baza contului de utilizator. Anuntarea in piata a ordinelor este conditionata de constituirea garantiei.

4. Programarea activelor la tranzactionare

Activele sunt programate la tranzactionare in maxim 7 zile de la data validarii ordinelor initiatoare emise

Anterior sedintei de tranzactionare:

  • BRM realizeaza publicitatea ordinului
  • sunt primite si validate ordinele de sens contrar

Tranzactionarea activelor se desfasoara numai  pentru conditiile prevazute in ordinelele initiatoare. Orice propunere de modificare a acestora trebuie formulata anterior cu respectarea mijloacelor si termenelor prevazute in prodedura de tranzactionare. Modificarile operate ulterior acestor termene, derermina reprogramarea tranzactiionarii respectivelor active.

5. Desfasurarea sedintei de tranzactionare

Se analizeaza documentele depuse conform specificatiilor activului in vederea admiterii la tranzactionare

In cadrul tranzactiilor care se desfasoara pe platforma electronica, in timpul sedintei, se poate face imbunatatirea pretului, modificarea cantitatii si schimbarea atributului

 6. Incheierea angajamentelor conform sedintei de tranzactionare

Incheierea sedintei, intocmirea Raportului de tranzactionare si semnarea Contractului de bursa intre BRM, brokerul vanzator si brokerul cumparator.

Raportul de tranzactionare evidentiaza toate etapele sedintei si elementele acestora.

Semnarea Contractului de bursa reprezinta acordul partilor in vederea incheierii si indeplinirii contractului de vanzare – cumparare incheiat pe baza acestuia.

7. Restituirea garantiei de participare

Se realizeaza pe baza depunerii la sediul BRM a unei cereri de restituire a garantiei, in original.

model Cerere de Restituire Garantie

Garantia poate fi mentinuta in contul de garantii pentru participarea la alte proceduri de tranzactionare programate la BRM.