Acces si modalitati de tranzactionare pe Piatele Centralizate de Gaze naturale


1. Accesul pe Piata la Disponibil


Accesul pe Pietele Centralizate de Gaze Naturale este permis doar societatilor de brokeraj.
Societatile de brokeraj sunt membri afiliati ai BRM sau membri actionari.
Va inregistrati societatea ca membru afiliat al BRM, devenind astfel propriul dumneavoastra broker.
Consultati statutul membrului afiliat.
Completati cererea de membru afiliat.
Incheiati un contract de colaborare (membru afiliat) cu BRM.
Semnati conventia de participare in ringul contractelor bilaterale de gaze naturale si consultati procedura de participare si suspendare a accesului la tranzactionare pe pietele centralizate de gaze naturale administrate de BRM
– Conventie Participare
Procedura de inscriere si suspendare
Tarife si Comisioane


Constituiti dosarul de agreare care contine urmatoarele documente:
– certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului, in original sau in copie, cu cel mult 90 de zile inainte de data depunerii;
– copie de pe licenta si anexa licentei emisa de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pentru participantii care sunt furnizori;
– daca este cazul, contractul de membru afiliat.
Depuneti dosarul de afiliere la sediul BRM.

2. Regulamentul Pietelor Centralizate de Gaze Naturale


Cititi Regulamentul Pietelor Centralizate de Gaze Naturale si procedurile aferente privind tranzactionarea pe aceste piete.
– Regulament Piete Centralizate de Gaze Naturale  (abrogat)

Regulament Piata centralizata a  Gazelor naturale _BRM_2017 _Monitorul Oficial

- MO_Ordinul nr 101-20 10 2017

– Procedura Piata Concurentiala de Gaze Naturale
ContractGazeNaturaleProductieInterna
– Procedura STEG

3. Programarea ordinelor la tranzactionare 


Ordinul initiator este programat la tranzactionare in maxim 7 zile de la data emiterii.
Anterior sedintei de tranzactionare:
– BRM realizeaza publicitatea ordinului;
– sunt primite si validate ordinele de sens contrar.

4. Desfasurarea sedintei de tranzactionare


Tranzactiile se desfasoara prin platforma electronica unde se poate face imbunatatirea pretului, modificarea cantitatii si schimbarea atributului.
Se incheie tranzactia cu ordinul al carui pret a fost acceptat.

5. Incheierea angajamentelor


Semnarea raportului de tranzactionare. Raportul de tranzactionare reprezinta acordul celor implicati in sedinta de tranzactionare cu privire la rezultatele acesteia.

6. Restituirea garantiei bursiere


Se realizeaza pe baza depunerii la sediul BRM a cererii de restituire a garantiei in original.
Cerere de Restituire Garantie
Garantia poate fi mentinuta pentru participarea la alte proceduri de tranzactionare programate la BRM.