Consultare publica


     Ca urmare a unor noi sugestii de modificare primite din cadrul pietei cu privire la modalitatile de garantare ale contractului standard si a procedurii la care acesta este anexat; in baza art. 11 din Ordinul nr. 105/2018 modificat prin Ordinul nr. 170/2019, va supunem atentiei in vederea analizarii si consultarii publice propunerea de modificare a acestora. 

     Va rugam sa analizati propunerile si observatiile la prezetul proiect de contract standard si procedura si sa ne transmiteti mentiunile dumneavoastra prin e-mail, in format word, continand modificarile in track changes, la adresa: office@brm.ro, pana pe data de 08.12.2019.

     Va informam ca termenul de transmitere al propunerilor a fost extins pana pe data de 12.12.2019.


Procedura termen mediu si lung.docx

Contract standard_termen mediu si lung_Anexa 2.docx


Centralizatorul observatiilor primite pentru Procedura termen mediu si lung.docx

Contract standard_termen mediu si lung_Anexa 2 20.12.2019.docx

Procedura de tranzactionare a produselor pe termen mediu si lung 20.12.2019.docx


Decizie ANRE 19.02.2019 (Lista centralizata a produselor standardizate):

Decizie 244_19.02.2020.pdf


Proceduri in vigoare:

Contract standard_termen mediu si lung_Anexa 2 20.12.2019.docx

Procedura de tranzactionare a produselor pe termen mediu si lung 20.12.2019.docx

Procedura termen mediu si lung CCP_09 08 2019.docx

PROCEDURA termen scurt_26 08 2019.docx

Regulament BRM de compensare decontare si gestionare a riscului__21.11.2019.docx

Centralizatorul observatiilor primite pentru Procedura termen mediu si lung in urma consultarii publice.docxInstructiuni Piata Gas Forward cu CC:

Instrucțiunea 1 Privind Garanțiile destinate acoperiri riscurilor financiare.pdf

Instructiunea 2 Stabilirea Programului Zilnic Finala.pdf  (Versiune anterioara: Instructiunea 2_Stabilirea Programului Zilnic_actualizata_Track Changes.pdf)

Instructiunea 3 Stabilirea Tarifelor aferente Serviciilor.pdf

Instructiunea 4 Determinarea Valorilor Marjei Initiale 08.11.2019.pdf (Versiune anterioara: Instructiunea 4 Determinarea Valorilor Marjei Initiale.pdf)

Instructiunea 5 Determinarea Valorilor Marjei de Livrare Fizica.pdf

Instrucțiunea 6 Privind elementele Structura Zilnica a Contului și rapoartele furnizate de BRM catre MC.pdfPIATA DE ECHILIBRARE GAZE NATURALE http://echilibrare.brm.ro/pub_home/index.do

Regulament PE

CONVENŢIE DE PARTICIPARE la Piata de Echilibrare 29 03 2019.

INFO Piata de Echilibrare gaze administrata de BRM

Lista Banci agreate pentru mandat DIrect Debit


Prezentare Platforme BRM+ obligatii de tranzactionare a Participantilor la Piata de Gaze Naturale

Tranzactii Piata SPOT    ---SITE  Dayahed Gas BRM

SGB emisa de alte banci si avizata prin BCR

Lista Banci agreate pentru mandat DIrect Debit

Acces si modalitati de tranzactionare pe Piatele Centralizate de Gaze naturale

1. Accesul pe Piata Centralizata a Gazelor Naturale BRM


Accesul pe Pietele Centralizate de Gaze Naturale este permis doar societatilor de brokeraj.
Societatile de brokeraj sunt membri afiliati ai BRM sau membri actionari.
Va inregistrati societatea ca membru afiliat al BRM, devenind astfel propriul dumneavoastra broker.
Consultati statutul membrului afiliat.
Completati cererea de membru afiliat.
Incheiati un contract de colaborare (membru afiliat) cu BRM.
Semnati conventia de participare in ringul contractelor bilaterale de gaze naturale si consultati procedura de participare si suspendare a accesului la tranzactionare pe pietele centralizate de gaze naturale administrate de BRM
– Conventie Participare 2019.doc
Procedura de inscriere si suspendare
Tarife si Comisioane Piata centralizata de gaze BRM


Constituiti dosarul de agreare care contine urmatoarele documente:
– certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului, in original sau in copie, cu cel mult 90 de zile inainte de data depunerii;
– copie de pe licenta si anexa licentei emisa de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pentru participantii care sunt furnizori;
– daca este cazul, contractul de membru afiliat.
Depuneti dosarul de afiliere la sediul BRM.

2. Regulamentul Pietelor Centralizate de Gaze Naturale


Cititi Regulamentul Pietelor Centralizate de Gaze Naturale si procedurile aferente privind tranzactionarea pe aceste piete.

- Regulament Piete Centralizate (Ord 223_2018)

- Procedura de participare si suspendare a accesului la tranzactionare pe pietele administrate de BRM - Aviz ANRE 61/2018  

- Conventia de participare la Piata Centralizate de GN administrata de BRM -27dec2018

Procedura STEGN modificata 2015_aviz ANRE nr. 17/2015

- Procedura STEG_ACTUALIZARE 2015 

- Procedura Piata la Disponibil (produse en-gros nonstandard) (Aviz 26 2013)


Licenta administrare Piata centralizata gaze din 14dec 2018


RETAIL

Procedura de tranzactionare gaze naturale consumatori eligibili 


ARHIVA

- Procedura termen mediu si lung 08 Noiembrie.docx

- Contract standard_termen mediu si lung_Anexa 2 01.10.2019.docx

- Procedura de tranzactionare in conditiile utilizarii unei contraparti - Aviz ANRE 62/2018

- Procedura de tranzactionare pe piata produselor pe termen mediu si lung- Aviz ANRE 63/2018

- Procedura de tranzactionare pe piata produselor pe termen scurt- Aviz ANRE 64/2018

Contract cadru de vinzare-cumparare a gazelor din productia interna

Procedura de participare si suspendare

Procedura CCP (Aviz 54_2018) 

Procedura WITHIN DAY (Aviz 55_2018)

Conventie Participare (Aviz 15_2015)

Regulament Piete Centralizate de gaze naturale - Ord 176_2018

Regulament piete centralizate (Ord 101_2017P.pdf

Procedura CCP ( Aviz 14_2018).pdf

Regulament Piete Centralizate (Ord 67_2014).PDF

Procedura Piata la Disponibil (Aviz 26_2013).pdf

Regulament piete centralizate (Ord. 18_2015).pdf

Regulament Piete Centralizate (Ord 51_2013).pdf

Procedura STEGN (Aviz 45_2014) -part1.pd

Procedura STEGN (Aviz 45_2014) -part2.pdf

3. Programarea ordinelor la tranzactionare 


Ordinul initiator este programat la tranzactionare in maxim 7 zile de la data emiterii.
Anterior sedintei de tranzactionare:
– BRM realizeaza publicitatea ordinului;
– sunt primite si validate ordinele de sens contrar.

4. Desfasurarea sedintei de tranzactionare


Tranzactiile se desfasoara prin platforma electronica unde se poate face imbunatatirea pretului, modificarea cantitatii si schimbarea atributului.
Se incheie tranzactia cu ordinul al carui pret a fost acceptat.

5. Incheierea angajamentelor


Semnarea raportului de tranzactionare. Raportul de tranzactionare reprezinta acordul celor implicati in sedinta de tranzactionare cu privire la rezultatele acesteia.

6. Restituirea garantiei bursiere


Se realizeaza pe baza depunerii la sediul BRM a cererii de restituire a garantiei in original.
Cerere de Restituire Garantie
Garantia poate fi mentinuta pentru participarea la alte proceduri de tranzactionare programate la BRM.