Ordin initiator 466/2019 cumparare Argint
Ordonator: REGIA AUTONOMA MONETARIA STATULUI
Tipul procedurii: simplu competitiva
Sensul: cumparare
Produs: Argint fin 999,9‰/
Cantitate: 1000 kg
Sedinta se va desfasura pe platforma electronica de tranzactionare a BRM în data de 22.07.2019 de la ora 14.00. Contact, Bogdan Butariu, la numerele de telefon din ordinul initiator 466/2019.

Ordinele de vanzare, garantiile si documentele solicitate se transmit pana in data de 22.07.2019 ora 13.45 la sediul și adresele de e-mail din ordinul initiator 466/2019.
Detaliile se regasesc in O.I. 466_2019 Argint pur, R.A. Monetaria Statului.docx si in DA 466_2019 (R.A. MONETARIA STATULUI).zip.
                 Procedura de tranzactionare       |      Ordine la tranzactionare       |      Cotatii


Acces si modalitati de tranzactionare pe Piata la disponibil

Ringul Marfuri Generale


1. Accesul pe Piata la disponibil


Accesul pe Piata la disponibil este permis doar societatilor de brokeraj pe marfuri.

Societatile de brokeraj pe marfuri sunt membri afiliati ai BRM sau membri actionari.

Va inregistrati ca Membru afiliat, devenind astfel propriul dumneavoastra broker
sau
Incheiati un contract de prestari servicii brokeraj cu o societate de brokeraj pe marfuri deja existenta
  • Consultati statutul membrului afiliat;
  • Completati cererea de membru afiliat;
  • Incheiati un contract de colaborare cu BRM;
  • Constituiti dosarul de afiliere care contine urmatoarele documente:
– certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului, in original sau in copie, cu cel mult 90 de zile inainte de data depunerii;
– copie a ultimului bilant contabil
  • Depuneti dosarul de afiliere la sediul BRM.

  • Depuneti dosarul de afiliere la sediul Societatii de brokeraj pe marfuri.

2. Organizarea Pietei la disponibil Regulamentul Pietei la disponibil, administrata de BRM, cuprinde norme privind organizarea si desfasurarea operatiunilor in temeiul Legii 357/2005 privind bursele de marfuri. Tranzactiile se desfasoara, in functie de active (produse) pe ringuri specializate si pentru care este definite o procedura de lucru specifica.

3. Emiterea ordinelor de tranzactionareInregistrati ofertele proprii de vanzare sau cumparare
sau
Raspundeti unei oferte deja existente in piata
  • Completati ordinul initiator conform specificatiilor dumneavoastra si transmiteti-l ulterior BRM
  • ordinele pot fi initiate online pe baza drepturilor de utilizator al platformei electronice de tranzactionare, obtinute in urma incheierii contractului de membru afiliat al BRM

  • Completati ordinul de sens contrar si il transmiteti ulterior BRM impreuna cu documentele solicitate prin ordinul initiator (inclusiv dovada depunerii garantei bursiere)

4. Programarea ordinelor la tranzactionare


Ordinul initiator este programat la tranzactionare, de regula, in 7 zile de la data emiterii

Anterior sedintei de tranzactionare:
– BRM realizeaza publicitatea ordinului;
– sunt primite si validate ordinele de sens contrar.
Tranzactiile se desfasoara NUMAI pentru conditiile prevazute in ordinelele initiatoare. Orice propunere de modificare a acestora trebuie formulata cu respectarea termenelor prevazute in prodedura de tranzactionare. Modificarile operate ulterior acestor termene, determina reprogramarea tranzactionarii respectivelor ordine initiatoare.

5. Desfasurarea sedintei de tranzactionare


Se analizeaza documentele depuse conform specificatiilor din ordinul initiator in vederea admiterii la tranzactionare;

Se stabileste cel mai bun pret prin licitatie cu strigare si se incheie tranzactii pentru ordinele al caror pret a fost acceptat
In cazul tranzactiilor care se desfasoara pe platforma electronica, se poate face imbunatatirea pretului, modificarea cantitatii si schimbarea atributului

6. Incheierea angajamentelor conform sedintei de tranzactionare


Incheierea si semnarea contractului de bursa intre BRM, brokerul vanzator si brokerul cumparator. Semnarea contractului de bursa reprezinta acordul partilor in vederea executarii contractului de vanzare – cumparare incheiat pe baza acestuia.

Semnarea raportului de tranzactionare. Raportul de tranzactionare reprezinta acordul celor implicati in sedinta de tranzactionare cu privire la rezultatele acesteia.

7. Restituirea garantiei bursiere


Se realizeaza pe baza depunerii la sediul BRM a unei Cereri de Restituire Garantie, in original.

Garantia poate fi mentinuta in contul de garantii pentru participarea la alte proceduri de tranzactionare programate la BRM.