Materiale de Construcții

Cotațiile din Ringul Materialelor de Construcții, pe Piața la Disponibil administrată de BRM, se stabilesc în urma ședințelor de tranzacționare încheiate cu adjudecare și sunt actualizate de regulă la începutul lunii curente pe baza rezultatelor din luna anterioară.

Cotațiile BRM pentru Materiale de Construcții

CATEGORIEPRODUSCOTATIE (LEI/UM)U.M.PERIOADAZONA DE LIVRARE
PRODUSE DE BALASTIERA SI CARIERA
Agregate de balastiera39,00tonaiul.-20TM
Agregate de balastiera81,79mciul.-20MM
Agregate de balastiera52,00mciul.-20MM
Agregate de balastiera53,33tonaiun.-20DJ
Agregate de balastiera (concasate)46,00tonamar.-20DB
Agregate de balastiera (concasate)51,33tonamar.-20DB
Agregate de balastiera (concasate)47,00tonamar.-20DB
Agregate de balastiera (concasate)44,00tonamar.-20DB
Agregate de balastiera (concasate)44,00tonamar.-20DB
Agregate de balastiera (naturale)44,40tonamar.-20DB
Agregate de balastiera (naturale)44,80tonamar.-20DB
Agregate de balastiera (naturale)47,00tonamar.-20DB
Agregate de balastiera (naturale)47,00tonamar.-20DB
Agregate de cariera47,93tonaiul.-20MM
Agregate de cariera50,73tonaiul.-20MM
Agregate de cariera55,92tonaiul.-20MM
Agregate de cariera55,88tonaiul.-20MM
Agregate de cariera38,00tonaiul.-20MM
Agregate de cariera47,00tonaiul.-20MM
Agregate de cariera72,00tonaiun.-20TM
Agregate de cariera (concasate)55,00tonaapr.-20TM
Agregate de cariera (concasate)42,00tonaapr.-20TM
Anrocamente109,00tonamai-20IS
Balast (stabilizat)247,92mciul.-20BUC/IF
Balast40,00tonaiun.-20DB
Balast38,00tonaiun.-20DB
Balast38,00tonaapr.-20DB
Balast34,80tonaapr.-20DB
Balast27,00tonaapr.-20DB
Balast42,50tonaapr.-20DB
Balast45,00tonaapr.-20DB
Balast40,50tonaapr.-20DB
Balast37,60tonaapr.-20DB
Balast34,80tonaapr.-20DB
Balast70,25tonamar.-20AG
Balast57,75tonamar.-20AG
Balast57,75tonamar.-20AG
Cribluri85,00tonaiul.-20IS
Cribluri71,30tonamai-20IS
Filer de calcar125,00tonaiul.-20MM
Filer de calcar125,50tonamai-20DJ
Filer de calcar165,00tonamai-20TM
Filer de calcar165,00tonamai-20TM
Filer de calcar165,00tonamai-20TM
Filer de calcar168,00tonaapr.-20IS
Filer de calcar100,00tonamar.-20DB
Nisip natural (de balastiera)59,00tonaiun.-20TM
Nisip concasat (de cariera)87,00tonaiun.-20IS
Nisip concasat (de balastiera)38,00tonamai-20DJ
Piatră spartă70,25tonamar.-20AG
Piatră spartă57,75tonamar.-20AG
Piatră spartă57,75tonamar.-20AG
PRODUSE BITUMINOASE
Bitum1.749,00tonaiun.-20CT
Bitum1.640,00tonamai-20DJ
Bitum1.694,00tonamai-20DJ
Bitum1.543,00tonamai-20IS
Bitum1.684,00tonaapr.-20BV
Bitum1.877,00tonaapr.-20CJ
Bitum2.290,00tonamar.-20AG
Bitum1.920,00tonafeb.-20DB
Emulsie bituminoasa1.240,00tonaiun.-20DJ
Emulsie bituminoasa1.400,00tonamai-20DJ
Emulsie bituminoasa1.825,00tonamai-20CJ
Emulsie Bituminoasa2.100,00tonaapr.-20IS
Emulsie bituminoasa1.588,00tonaapr.-20IS
Emulsie bituminoasa2.250,00tonamar.-20TM
MIXTURI ASFALTICE
Mixtura asfaltica BA 8319,00tonafeb.-20GL
Mixtura asfaltica BA 16326,00tonafeb.-20GL
Mixtura asfaltica BAD 20259,00tonafeb.-20GL
Mixtura asfaltica MAS 16330,00tonafeb.-20GL
Mixtura asfaltica MAS 16 M331,00tonafeb.-20GL
PRODUSE DIN BETON
Beton rutier (BCR 3,5 - 4,5)383,33mciul.-20BUC/IF
Borduri de beton 150 X 500 X 100 mm4,30bucmar.-20GL
Borduri de beton 250 X 500 X 200 mm10,00bucmar.-20GL
Pavele inierbate 400 x 600 x 100 mm31,00mpmar.-20GL
CIMENT SI PRODUSE DIN CIMENT
Ciment375,00tonamai-20TM
Liant hidraulic368,00tonaapr.-20IS
Liant hidraulic375,00tonaapr.-20CJ
Liant hidraulic355,00tonaapr.-20CJ