Management

Bursa Romana de Marfuri este organizata dupa modelul marilor burse ale lumii si beneficiaza de un sistem ierarhic functional, care asigura desfasurarea procesului decizional si operational.

Adunarea Generala a Actionarilor este forul principal de conducere, iar administrarea societatii ca bursa este realizata de Consiliul de Administratie.

Presedintele Consiliului de Administratie este Director General al BRM. Competentele de ordin operativ sunt preluate de Comitetul Directorilor Executivi.

Competentele principale ale Consiliului de Administratie sunt:

  • stabilirea politicii generale;
  • stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli;
  • aprobarea regulamentelor operationale ale BRM.

Gabriel Purice

Presedinte – Director General al Bursei Romane de Marfuri

Septimiu Stoica

Presedinte AGA

Consiliul de Administratie

PURICE GABRIEL
Presedinte CA

FLOREA GHEORGHE
Membru CA

BULAI SORINA
Membru CA