Piața Futures Gaze Naturale

În vederea înscrierii pe Piața Futures cu activ suport gaze naturale trebuie să procedați astfel:

 • Transmiteți-ne dovada deținerii unui Contract de Echilibrare și acces la PVT încheiat cu SNTGN Transgaz S.A.;
 • Semnați Convenția de Participare la Piața Centralizată a Gazelor Naturale în 2 exemplare originale și transmiteți-le către noi prin poștă, curier sau e-mail pentru a fi semnate și de conducerea BRM;
 • Semnați Acordul de acceptare a calitatii de MC;
 • Semnați Acordul de raportare a datelor către REMIT;
 • Depuneți garanții bancare în favoarea BRM;
 • Pentru a permite tranzacționarea pe platformă a unei persoane este necesară transmiterea unei împuterniciri.

Instructiuni:

 1. Instructiunea 1. Garantiile pentru acoperirea riscurilor financiare FUTURES
 2. Instructiunea 2. Stabilirea programului zilnic FUTURES
 3. Instructiunea 3. Stabilirea tarifelor aferente serviciilor FUTURES
 4. Instructiunea 4. Determinarea valorilor marjei initiale FUTURES
 5. Instructiunea 5. Determinarea valorilor marjei de livrare fizica FUTURES
 6. Instructiunea 6. Privind elementele de structura zilnica a contului si rapoartele FUTURES
 7. Instructiunea 7. Determinarea pretului zilnic de decontare FUTURES
 8. Instructiunea 8. Determinarea pretului final de decontare FUTURES

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

In atentia PARTICIPANTILOR INSCRISI PE PIETELE DE GAZE NATURALE

Participantii inscrisi pe Pietele de gaze naturale care doresc sa efectueze tranzactii de vanzare-cumparare inclusiv pe Pietele de energie electrica administrate de BRM, au la dispozitie urmatoarele documente de inscriere, in varianta simplificata:


Act aditional la o Conventie de participare existenta – valabil pentru participantii inscrisi pe Pietele de gaze naturale care vor sa dobândeasca dreptul de participare la Pietele de energie electrica – Act aditional_Conventie-de-participare-unificata (RO) | EN: Act aditional_Conventie-de-participare-unificata (EN)


Act aditional la o SGB existenta – valabil pentru Ordonatorii care au deja incheiata o Convenție de participare la Pieţele de gaze naturale a BRM si care prin semnarea acestui act aditional au posibilitatea de a participa voluntar la orice piață reglementată sau nereglementată, administrată de BRM – Act aditional_SGB (RO) | EN: Act aditional_SGB (EN)


Model – Imputernicire pentru Pietele de energie electrica – se vor desemna persoanele imputernicite sa reprezinte ofertantul la şedinţele electronice organizate de BRM pe Pieţele de energie electrica – Template-Imputernicire unica- Piete Energie Electrica  (RO) | EN: Template-Imputernicire unica- Piete Energie Electrica (EN)


In atentia PARTICIPANTILOR care doresc sa se inscrie pe Pietele administrate de BRM

Conventie de participare unica  – valabila pentru efectuarea tranzactiilor atat pe Pietele de gaze naturale cat si pe Pietele de energie electrica – Conventie-de-participare-unificata (RO) | EN: Conventie-de-participare-unificata (EN)


Model SGB cu garant BCR emisa la ordinul Ordonatorului – BRM – SGB emisa BCR la ordinul clientilor (RO) | EN: BRM – SGB emisa BCR la ordinul clientilor (EN)


Model SGB cu garant alta banca emisa la ordinul Ordonatorului – BRM – SGB avizata alta banca (RO) | EN: BRM – SGB avizata alta banca (EN)


Model – Imputernicire pentru Pietele de energie electrica – Template-Imputernicire unica – Energie Electrica (RO) | EN: Template-Imputernicire unica –  Energie Electrica (EN)


Model – Imputernicire pentru Pietele de gaze naturale – Template-Imputernicire unica – Piete Gaze Naturale (RO)| EN: Template-Imputernicire unica- Piete Gaze Naturale (EN)

Pe Piața Futures cu activ suport gaze naturale, pot fi tranzacționate următoarele produse standard:

 • Luna
 • Trimestrul
 • Sezonul Cald
 • Sezonul Rece
 • Anul Calendaristic

Prezentare Piata Futures

TRANZACȚIONEAZĂ!  Legătura către platforma de tranzacționare a contractelor Futures