Piata Contractelor la Termen de Energie Electrica

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA PE PIAȚA CONTRACTELOR LA TERMEN DE ENERGIE ELECTRICĂ

–  contract de membru afiliat al BRM;

–  copie licență emisă de ANRE pentru activitatea de producere / distribuție / furnizare / trading / agregare;

–  împuternicire pentru reprezentarea ofertantului la şedinţele electronice organizate de BRM;

–  certificat de înregistrare al companiei care evidențiează Codul Unic de Înregistrare fiscală (C.U.I.);

–  certificat constatator cu numărul de ordine din registrul comerțului “J”, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.


In atentia PARTICIPANTILOR INSCRISI PE PIETELE DE ENERGIE ELECTRICA

Participantii inscrisi pe Pietele de energie electrica care doresc sa efectueze tranzactii de vanzare-cumparare inclusiv pe Pietele de gaze naturale administrate de BRM, au la dispozitie urmatoarele documente de inscriere, in varianta simplificata:


Act aditional la un Contract de colaborare (Membru afiliat al BRM) existent – valabil pentru participantii inscrisi pe Pietele de energie electrica care vor sa dobândeasca dreptul de participare la Pietele de gaze naturale

Act aditional_Conventie-de-participare-unificata (RO) | EN: Act aditional_Conventie-de-participare-unificata (EN)


Act aditional la o SGB existenta – valabil pentru Ordonatorii care au deja incheiat  un Contract de colaborare (Membru afiliat al BRM) pe Pieţele de energie electrica a BRM si care prin semnarea acestui act aditional au posibilitatea de a participa voluntar la orice piață reglementată sau nereglementată, administrată de BRM

Act aditional_SGB_(RO) | EN: Act aditional_SGB_(EN)


Model – Imputernicire pentru Pietele de gaze naturale – se vor desemna persoanele imputernicite sa reprezinte ofertantul la şedinţele electronice organizate de BRM pe Pieţele de gaze naturale

Template-Imputernicire unica- Piete Gaze Naturale (RO) | EN: Template-Imputernicire unica- Piete Gaze Naturale (EN)


In atentia PARTICIPANTILOR care doresc sa se inscrie pe Pietele administrate de BRM

Conventie de participare unica  – valabila pentru efectuarea tranzactiilor atat pe Pietele de gaze naturale cat si pe Pietele de energie electrica

Conventie-de-participare-unificata_(RO) | EN: Conventie-de-participare-unificata_(EN)


Model SGB cu garant BCR emisa la ordinul Ordonatorului

BRM – SGB emisa BCR la ordinul clientilor (RO) | EN: BRM – SGB emisa BCR la ordinul clientilor (EN)


Model SGB cu garant alta banca emisa la ordinul Ordonatorului

BRM – SGB avizata alta banca (RO) | EN: BRM – SGB avizata alta banca (EN)


Model – Imputernicire pentru Pietele de energie electrica

Template-Imputernicire unica- Piete Energie Electrica (RO) | EN: Template-Imputernicire unica- Piete Energie Electrica (EN)


Model – Imputernicire pentru Pietele de gaze naturale

Template-Imputernicire unica- Piete Gaze Naturale (RO) | EN: Template-Imputernicire unica- Piete Gaze Naturale (EN)

ALRO S.A.

AXPO ROMANIA S.A.

Piata Contractelor la Termen de Energie Electrica

Pe Piața Contractelor la Termen de Energie Electrica, se negociaza și tranzactioneaza contracte de furnizare de energie electrică cu o durată de livrare mai mare sau egală cu o lună.

Produsele avizate ce pot fi tranzacționate în cadrul acestei piețe sunt următoarele:

  • Luna
  • Trimestrul
  • Semestrul
  • Anul Calendaristic

PROGRAM DE TRANZACTIONARE: 10:00 – 15:00

LEGĂTURA CĂTRE PLATFORMA DE TRANZACȚIONARE A CONTRACTELOR LA TERMEN DE ENERGIE ELECTRICĂ
TRANZACȚIONEAZĂ!