Piața de Echilibrare

TRANZACȚIONEAZĂ!  LEGĂTURA CĂTRE PLATFORMA DE TRANZACȚIONARE PENTRU ECHILIBRARE   

Bursa Română de Mărfuri S.A. deține rolul de terță parte care organizează și administrează Piața de Echilibrare a gazelor naturale în colaborare cu S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Pe această piață puteți tranzacționa o cantitate de gaze naturale în limita dezechilibrului zilnic comunicat de către OTS pentru ziua gazieră D-1.

Detalii despre Piața de Echilibrare

În vederea înscrierii pe Piața de Echilibrare procedați astfel:

În vederea înscrierii pe Piața SPOT (Day-Ahead & Within-Day) procedați astfel:

 • Semnați Contractul de Membru Afiliat al BRM și transmiteți-ne dovada deținerii unui Contract de Echilibrare și acces la PVT încheiat cu SNTGN Transgaz S.A.;
 • Semnați Convenția de Participare la Piața Centralizată a Gazelor Naturale în 2 exemplare originale și transmiteți-le către noi prin poștă, curier sau e-mail pentru a fi semnate și de conducerea BRM;
 • Semnați Acordul Cadru pentru prestări de servicii de contra parte pe Piața produselor pe termen scurt în 2 exemplare originale și transmiteți-le către noi prin poștă, curier sau e-mail pentru a fi semnate și de conducerea BRM;
 • Semnați un Acord de Direct Debit în favoarea BRM (RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001 – cont curent al BRM SA), între contul dumneavoastră deschis la BCR sau o altă bancă deținătoare a unui Acord de Direct Debit cu BCR;
 • Depuneți garanții bancare în favoarea BRM care să acopere 100% din valoarea tranzacțiilor pe sensul de cumpărare. Suma poate fi depusă prin Scrisoare de Garanție Bancară avizată de BCR sau prin deschiderea unui cont Escrow la Banca Comercială Română.
  • Garanția la cumpărare = 1 * Prețul Maxim ce va fi acceptat * Cantitatea Maximă dorită a fi tranzacționată
  • Garanția la vanzare = 0
 • Pentru a permite tranzacționarea pe platformă este necesară completarea și semnarea unei împuterniciri de către o persoană cu rol decizional.

Persoane de contact BCR:

 • Sorin Ioan Ciupitu – Ciupitu@bcr.ro – Tel: 0786727825 – Trade Finance
 • Gabriela Roșu – rosu@bcr.ro – Tel: 0734999953 – Cash Management
 • Horia Negrău – Negrau@bcr.ro – Tel: 0786463608 – Trade & Cash Management