Piața de Echilibrare

În vederea înscrierii pe Piața de Echilibrare procedați astfel:

In vederea inscrierii dumneavoastra pe Piata de Echilibrare administrata de Bursa Romana de Marfuri, trebuie sa urmariti acesti pasi:

 1. Trebuie sa ne transmiteti dovada detinerii unui Contract de Echilibrare si acces la PVT incheiat cu Transgaz;
 2. Semnati Conventia de Participare la Piata de Echilibrare in 2 exemplare originale si transmiteti-le catre noi prin posta/curier, pentru a fi semnate;
 3. Trebuie semnat Acordul Cadru pentru prestari de servicii de contra parte pe Piata de Echilibrare in 2 exemplare originale si transmiteti-le catre noi prin posta/curier, pentru a fi semnate;
 4. Trebuie incheiat un mandat de Direct Debit in favoarea BRM (RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001 – cont curent al BRM SA), intre contul dumneavoastra deschis la BCR sau o alta banca care detine un Acord de Direct Debit cu BCR;
 5. Trebuie depuse garantii bancare in favoarea BRM care sa acopere 100% din valoarea tranzactiilor. Suma poate fi depusa prin Scrisoare de Garantie Bancara sau prin deschiderea unui cont Escrow la Banca Comerciala Romana. Tranzactionarea va fi limitata de suma depusa fie prin SGB sau in contul Escrow.
 6. Pentru a permite persoanelor sa tranzactioneze in numele dumneavoastra pe platforma este necesara completarea si semnarea unei imputerniciri de catre o persoana cu rol decizional.

Garantia = 1 * Pretul Maxim ce va fi acceptat * Cantitatea Maxima dorita a fi tranzactionata

Tariful  de tranzactionare, perceput de OTS, fundamentat pentru perioada 01 oct.2020 – 30 sept.2021, este de 0,0276 Lei/UT(lei/MWh)

Persoane de contact BCR:

 • Sorin Ioan CiupituCiupitu@bcr.ro – Tel: 0786727825 – Trade Finance
 • Gabriela Rosurosu@bcr.ro – Tel: 0734999953 – Cash Management
 • Horia NegrauNegrau@bcr.ro – Tel: 0786463608 – Trade & Cash Management
 • Sorin Ioan CiupituCiupitu@bcr.ro – Tel: 0786727825 – Trade Finance
 • Gabriela Rosurosu@bcr.ro – Tel: 0734999953 – Cash Management
 • Horia NegrauNegrau@bcr.ro – Tel: 0786463608 – Trade & Cash Management

Persoane de contact BCR:

 • Sorin Ioan Ciupitu – Ciupitu@bcr.ro – Tel: 0786727825 – Trade Finance
 • Gabriela Roșu – rosu@bcr.ro – Tel: 0734999953 – Cash Management
 • Horia Negrău – Negrau@bcr.ro – Tel: 0786463608 – Trade & Cash Management

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

In atentia PARTICIPANTILOR INSCRISI PE PIETELE DE GAZE NATURALE

Participantii inscrisi pe Pietele de gaze naturale care doresc sa efectueze tranzactii de vanzare-cumparare inclusiv pe Pietele de energie electrica administrate de BRM, au la dispozitie urmatoarele documente de inscriere, in varianta simplificata:


Act aditional la o Conventie de participare existenta – valabil pentru participantii inscrisi pe Pietele de gaze naturale care vor sa dobândeasca dreptul de participare la Pietele de energie electrica – Act aditional_Conventie-de-participare-unificata (RO) | EN: Act aditional_Conventie-de-participare-unificata (EN)


Act aditional la o SGB existenta – valabil pentru Ordonatorii care au deja incheiata o Convenție de participare la Pieţele de gaze naturale a BRM si care prin semnarea acestui act aditional au posibilitatea de a participa voluntar la orice piață reglementată sau nereglementată, administrată de BRM – Act aditional_SGB (RO) | EN: Act aditional_SGB (EN)


Model – Imputernicire pentru Pietele de energie electrica – se vor desemna persoanele imputernicite sa reprezinte ofertantul la şedinţele electronice organizate de BRM pe Pieţele de energie electrica – Template-Imputernicire unica- Piete Energie Electrica  (RO) | EN: Template-Imputernicire unica- Piete Energie Electrica (EN)


In atentia PARTICIPANTILOR care doresc sa se inscrie pe Pietele administrate de BRM

Conventie de participare unica  – valabila pentru efectuarea tranzactiilor atat pe Pietele de gaze naturale cat si pe Pietele de energie electrica – Conventie-de-participare-unificata (RO) | EN: Conventie-de-participare-unificata (EN)


Model SGB cu garant BCR emisa la ordinul Ordonatorului – BRM – SGB emisa BCR la ordinul clientilor (RO) | EN: BRM – SGB emisa BCR la ordinul clientilor (EN)


Model SGB cu garant alta banca emisa la ordinul Ordonatorului – BRM – SGB avizata alta banca (RO) | EN: BRM – SGB avizata alta banca (EN)


Model – Imputernicire pentru Pietele de energie electrica – Template-Imputernicire unica – Energie Electrica (RO) | EN: Template-Imputernicire unica –  Energie Electrica (EN)


Model – Imputernicire pentru Pietele de gaze naturale – Template-Imputernicire unica – Piete Gaze Naturale (RO)| EN: Template-Imputernicire unica- Piete Gaze Naturale (EN)

Bursa Română de Mărfuri S.A. deține rolul de terță parte care organizează și administrează Piața de Echilibrare a gazelor naturale în colaborare cu S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

Pe această piață puteți tranzacționa o cantitate de gaze naturale în limita dezechilibrului zilnic comunicat de către OTS pentru ziua gazieră D-1.

TRANZACȚIONEAZĂ!  LEGĂTURA CĂTRE PLATFORMA DE TRANZACȚIONARE PENTRU ECHILIBRARE