Piața GasForward în regim de Contraparte Centrală

În vederea înscrierii pe Piața GasForward cu Contraparte Centrală trebuie să procedați astfel:

 • Transmiteți-ne dovada deținerii unui Contract de Echilibrare și acces la PVT încheiat cu SNTGN Transgaz S.A.;
 • Semnați Convenția de Participare la Piața Centralizată a Gazelor Naturale în 2 exemplare originale și transmiteți-le către noi prin poștă, curier sau e-mail pentru a fi semnate și de conducerea BRM;
 • Semnați Acordul de Membru Compensator;
 • Semnați Acordul de raportare a datelor către REMIT
 • Depuneți garanții bancare în favoarea BRM (vedeți instrucțiunile).
 • Pentru a permite tranzacționarea pe platformă a unei persoane este necesară completarea și semnarea unei împuterniciri de către o persoană cu rol decizional.

 

Instructiuni privind tranzactionarea pe platforma Gas Forward Contraparte Centrala

 1. Instrucțiunea 1 Privind Garanțiile destinate acoperiri riscurilor financiare | EN: Instruction 1 on Bonds covering financial risks
 2. Instructiunea 2 Stabilirea Programului Zilnic | EN: Instruction 2 on determining the daily settlement schedule
 3. Instructiunea 3 Stabilirea Tarifelor aferente serviciilor initiala-01.08.2022 | EN: Instruction 3 on setting tariffs for services
 4. Instructiunea 4 Determinarea-Valorilor-Marjei-Initiale-04.04.2022| EN:Instruction-4-on-determining-the-Initial-Margin-Values-04-04-2022
 5. Instructiunea 5 Determinarea Valorilor Marjei de Livrare Fizic | EN: Instruction 5 on determining the Values of the Physical Delivery Margin
 6. Instrucțiunea 6 Privind elementele Structura Zilnica a Contului și rapoartele furnizate de BRM catre MC | EN: Instruction 6 Regarding the elements Daily Account Structure and reports provided by the RCE to the CM
 7. Instructiunea 7 Determinarea Pretului Zilnic de Decontare | EN: Instruction 7. The establishment of the Daily Settlement Price

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

In atentia PARTICIPANTILOR INSCRISI PE PIETELE DE GAZE NATURALE

Participantii inscrisi pe Pietele de gaze naturale care doresc sa efectueze tranzactii de vanzare-cumparare inclusiv pe Pietele de energie electrica administrate de BRM, au la dispozitie urmatoarele documente de inscriere, in varianta simplificata:


Act aditional la o Conventie de participare existenta – valabil pentru participantii inscrisi pe Pietele de gaze naturale care vor sa dobândeasca dreptul de participare la Pietele de energie electrica – Act aditional_Conventie-de-participare-unificata (RO) | EN: Act aditional_Conventie-de-participare-unificata (EN)


Act aditional la o SGB existenta – valabil pentru Ordonatorii care au deja incheiata o Convenție de participare la Pieţele de gaze naturale a BRM si care prin semnarea acestui act aditional au posibilitatea de a participa voluntar la orice piață reglementată sau nereglementată, administrată de BRM – Act aditional_SGB (RO) | EN: Act aditional_SGB (EN)


Model – Imputernicire pentru Pietele de energie electrica – se vor desemna persoanele imputernicite sa reprezinte ofertantul la şedinţele electronice organizate de BRM pe Pieţele de energie electrica – Template-Imputernicire unica- Piete Energie Electrica  (RO) | EN: Template-Imputernicire unica- Piete Energie Electrica (EN)


In atentia PARTICIPANTILOR care doresc sa se inscrie pe Pietele administrate de BRM

Conventie de participare unica  – valabila pentru efectuarea tranzactiilor atat pe Pietele de gaze naturale cat si pe Pietele de energie electrica – Conventie-de-participare-unificata (RO) | EN: Conventie-de-participare-unificata (EN)


Model SGB cu garant BCR emisa la ordinul Ordonatorului – BRM – SGB emisa BCR la ordinul clientilor (RO) | EN: BRM – SGB emisa BCR la ordinul clientilor (EN)


Model SGB cu garant alta banca emisa la ordinul Ordonatorului – BRM – SGB avizata alta banca (RO) | EN: BRM – SGB avizata alta banca (EN)


Model – Imputernicire pentru Pietele de energie electrica – Template-Imputernicire unica – Energie Electrica (RO) | EN: Template-Imputernicire unica –  Energie Electrica (EN)


Model – Imputernicire pentru Pietele de gaze naturale – Template-Imputernicire unica – Piete Gaze Naturale (RO)| EN: Template-Imputernicire unica- Piete Gaze Naturale (EN)

ADERRO GP ENERGY
ALMATAR TRANS SRL
Alpha Metal
AXPO BULGARIA
Axpo Energy Romania
CEZ VANZARE SA
CIS GAZ
CONEF GAZ
CORDUN GAZ
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA
DELGAZ GRID
DESIGN PROIECT
DISTRIGAZ VEST ORADEA
DXT INTERNATIONAL SA
E.ON ENERGIE ROMANIA SA
ELECTRIC & GAS POWER TRADE
ELECTRIC PLANNERS
ELECTRICA FURNIZARE SA
ENEL ENERGIE
ENEL ENERGIE MUNTENIA
ENERGY DISTRIBUTION SERVICES SRL
ENGIE ENERGY MANAGEMENT ROMANIA
ENGIE ROMANIA
ENTREX SERVICES
Erdal Trading LTD
EURO SEVEN INDUSTRY
FORAJ SONDE CRAIOVA
GAZ EST
GAZ NORD EST
GAZ VEST
GAZMIR IASI
GECABUILD
GREEN GRID
HARGAZ HARGHITA
IMEX OIL LIMITED NICOSIA SUCURSALA BUCURESTI
LORD ENERGY
MACIN GAZ
MEGACONSTRUCT
MET AUSTRIA ENERGY TRADE
MET ROMANIA ENERGY
MIHOC OIL
MM DATA
MONSSON TRADING SRL
MVM ENERGY TRADE PLUS
MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY
NEXT ENERGY DISTRIBUTION
Nova power & gas
OMV PETROM SA
PADO GROUP INFRASTRUCTURES SRL
PREMIER ENERGY
PRISMA SERV COMPANY
Progaz P&D
RENOVATIO TRADING SRL
RESTART ENERGY ONE
RWE SUPPLY & Trading Gmbh
SALGAZ SA Salonta
SECENERGY HUNGARY
Serinus Energy Romania Trading
SUN WAVE ENERGY
Termoficare Oradea
TINMAR ENERGY
Trade Motion S.R.L
TRANSENERGO COM
Tulcea Gaz
VEOLIA ENERGIE ROMANIA
WIEE ROMANIA

Pe Piața GasForward în regim de Contraparte Centrală, puteți tranzacționa contracte pe termen mediu și lung, care intră sub incidența Regulamentului Piețelor Centralizate aprobat prin Ordinul 223/2018 de către ANRE și care, la rândul său, se supune Ordinului 105/2018.

Produsele avizate ce pot fi tranzacționate în cadrul acestei piețe sunt următoarele:

 • Săptămâna
 • Luna
 • Trimestrul
 • Semestrul
 • Sezonul Cald
 • Sezonul Rece
 • Anul Calendaristic
 • Anul Gazier
TRANZACȚIONEAZĂ!  LEGĂTURA CĂTRE PLATFORMA DE TRANZACȚIONARE GASFORWARD  CU CONTRAPARTE CENTRALĂ