Piața GasForward

TRANZACȚIONEAZĂ!  Legătura către platforma de tranzacționare GasForward   

Pe Piața GasForward, puteți tranzacționa contractele pe termen mediu și lung, care intră sub incidența Regulamentului Piețelor Centralizate aprobat prin Ordinul 223/2018 de către ANRE și care la rândul său se supune Ordinului 105/2018.

Produsele avizate ce pot fi tranzacționate în cadrul acestei piețe prin utilizarea contractului standard BRM, a unui contract preagreat, a unui contract EFET sau a altor contracte propuse, sunt următoarele:

 • Săptămâna
 • Luna
 • Trimestrul
 • Semestrul
 • Sezonul Cald
 • Sezonul Rece
 • Anul Calendaristic
 • Anul Gazier

Detalii despre Piața produselor pe termen mediu și lung

DATAPRODUSCANTITATEPRETMOTIVULID TRANZACTIE
18.06.2020BRM_GAS_PHFQ3-2020920024.6EROARE UMANA10278
01.09.2020BRMGS_S1-20214163057EROARE UMANA13747
29.09.2020BRMGN_WS-20213660050EROARE UMANA14401
08.10.2020BRM_GAS_PHFM_11-20201500056.1EROARE UMANA14491
20.10.2020BRM_GAS_PHFM_11-2020279056.13EROARE TRANZACTIONARE14716
20.10.2020BRM_GAS_PHFM_12-2020186057.68EROARE TRANZACTIONARE14668
18.11.2020BRM_GAS_PHFY-2021547563.7EROARE UMANA15868
18.11.2020BRM_GAS_PHFY-20213102564.1EROARE UMANA15871
19.11.2020BRM_GAS_PHFWS-20211830057.78EROARE UMANA15940
04.12.2020BRM_GAS_PHFM_2-2021280075EROARE UMANA16444
09.12.2020BRM_GAS_PHFM_2-2021224067.7EROARE UMANA16834
10.12.2020BRMY-20213650067EROARE UMANA16912
10.12.2020BRMY-20213650067EROARE UMANA16915
10.12.2020BRMY-20213029567EROARE UMANA16918
10.12.2020BRMY-2021620567EROARE UMANA16921
08.01.2021BRM_GAS_PHFQ2-202181975EROARE UMANA17917

În vederea înscrierii pe Piața GasForward trebuie să procedați astfel:

 • Transmiteți-ne dovada deținerii unui Contract de Echilibrare și acces la PVT încheiat cu SNTGN Transgaz S.A.;
 • Semnați Convenția de Participare la Piața Centralizată a Gazelor Naturale în 2 exemplare originale și transmiteți-le către noi prin poștă, curier sau e-mail pentru a fi semnate și de conducerea BRM;
 • Semnați Acordul de raportare a datelor către REMIT
 • Depuneți garanții bancare în favoarea BRM care să acopere 2% din valoarea tranzacțiilor. Suma poate fi constituită prin Scrisoare de Garanție Bancaă sau prin Ordin de Plată în contul de garanții al BRM S.A. RO50 RNCB 0082 0009 9180 0641
  Garanția = 2% * Prețul Maxim ce va fi ofertat * Cantitatea Maximă dorită a fi tranzacționată
 • Pentru a permite tranzacționarea pe platformă a unei persoane este necesară completarea și semnarea unei împuterniciri de către o persoană cu rol decizional.

Pași post-înscriere:

 • Pentru a lansa un Ordin de tipul Simplu Competitiv trebuie completat un Ordin Inițiator;
 • Pentru a participa la un Ordin lansat de alt Participant la piață, trebuie completat un Ordin de Sens Contrar și constituită garanția necesară pentru ca platforma să permită tranzacția.