Pe Piața Licitațiilor se derulează tranzacții și încheieri de contracte pentru vânzare și/sau achiziție de mărfuri, servicii sau lucrări.

Procedurile organizate pe Piata Licitațiilor se adresează, în principal:

 • societăților comerciale private,
 • administrațiilor publice centrale și locale,
 • societăților aflate în subordinea sau sub autoritatea unei instituții de stat,
 • persoanelor fizice.

Ședințele de tranzacționare au loc fie electronic, fie cu prezență fizică în ringul bursier, prin sistemul strigării libere a prețului, asigurând astfel principiile care stau la baza atribuirii contractelor și a organizării procedurilor, respectiv nediscriminarea, tratamentul legal, transparența și asumarea răspunderii.

În cazul licitațiilor cu final electronic, această etapă se derulează pe platforma electronică de tranzacționare a BRM.

Avantajele Pieței Licitațiilor

 • Număr mare de participanți existenți în piață;
 • Transparența și competitivitatea;
 • Cotații și prețuri de referință puse la dispoziția clienților de către BRM;
 • Negocierea prețurilor electronic prin platforma www.disponibil.ro sau prin licitație cu strigare;
 • Negocierea prețurilor se realizează în etape de 15 min, timp în care ofertanții își pot îmbunătăți oferta financiară în funcție de oferta contracandidaților;
 • Termen redus de desfășurare a procedurilor – procedura este programată la tranzacționare în maximum 7 zile din momentul emiterii lui

Serviciile oferite de BRM pe Piața Licitațiilor

 • Consultanță pentru aplicarea procedurilor de achiziții/achiziții publice;
 • Organizarea procedurilor pentru achiziția de produse, servicii și lucrări;
 • Organizarea procedurilor pentru vânzarea de bunuri, mijloace fixe, active;
 • Asistență pentru compartimentele specializate în organizarea și aplicarea procedurilor de vânzare și achiziții pe tot parcursul derulării unei proceduri:
  • întocmirea Programului Anual al Achizițiilor Publice,
  • stabilirea criteriilor de calificare și selecție a ofertanților,
  • elaborarea documentelor necesare,
  • organizarea licitațiilor,
  • definitivarea contractelor cadru de achiziție.

Nr proceduraDataOraTip licitatieProdus / ordonator
1822-Dec-2010:00Depunerea ofertelor online pentru licitatie cu calificare urmata de runda finala de licitatie electronica prin intermediul platformei www.disponibil.ro in data de 03.12.2020Inchirierea a 2 spatii Terminal Sosiri, etaj 1, zona Publica, pentru ATM-uri bancare, ordonator CNAB
2453-Dec-2010:00Licitatie deschisa urmata de strigare libera a pretuluiAchizitie echipamente de protectie, ordonator CFR MARFA
159/20154-Dec-2010:00Depunerea ofertelor pentru licitatie cu calificare urmata de runda finala de licitatie electronica prin intermediul platformei www.disponibil.ro la o data comunicata ulteriorVanzare Ansambluri subansambluri si materiale rezultate in urma casarii mijloacelor fixe respectiv traverse de lemn, ordonator CNCF CFR SA Suc. Reg. CFR Bucuresti
154/20154-Dec-2010:00Depunerea ofertelor online pentru licitatie cu calificare urmata de runda finala de licitatie electronica prin intermediul platformei www.disponibil.ro la o data comunicata ulteriorVanzare Ansambluri subansambluri si materiale rezultate in urma casarii mijloacelor fixe respectiv traverse de beton, ordonator CNCF CFR SA Suc. Reg. CFR Bucuresti
2514-Dec-2012:00Depunerea ofertelor online pentru licitatie cu calificare urmata de runda finala de licitatie electronica prin intermediul platformei www.disponibil.ro in data de 08.12.2020Vanzare deseuri feroase si neferoase,7 loturi, ordonator Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti SA
35/20197-Dec-2012:00Depunerea ofertelor online pentru licitatie cu calificare urmata de runda finala de licitatie electronica prin intermediul platformei www.disponibil.ro in data de 09.12.2020Vanzare deseuri feroase si neferoase (conductori cupru, aluminiu, motoare electrice, Ysn - 5 loturi, ordonator Electrocentrale Bucuresti
1657-Dec-2010:00Depunerea ofertelor online pentru licitatie cu calificare urmata de runda finala de licitatie electronica prin intermediul platformei www.disponibil.ro in data de 08.12.2020Vanzare autovehicule din parcul auto apartinand CNAB SA, 11 loturi, ordonator CNAB SA
468-Dec-2010:00Licitatie deschisa urmata de strigare libera a pretului pentru vanzare, cu depunere a ofertelor in data de 07.12.2020 ora 12,00Vanzare deseuri feroase provenite din materiale recuperate din lucrari de intretinere si reparatii a infrastructurii feroviare, ordonator CNCF CFR SA
479-Dec-2010:00Licitatie deschisa urmata de strigare libera a pretului pentru vanzare cu depunere a ofertelor in data de 8.12.2020 ora 12.00Vanzare deseuri feroase provenite din lucrarile de modernizarea si reabilitare a unor parti din infrastructura feroviara, ordonator CNCF CFR SA
24715-Dec-2010:00Licitatie deschisa urmata de strigare libera a pretuluiValorificare prin vanzare de deseuri de hartie/carton, ordonator CFR CALATORI Bucuresti
416-Dec-2010:00Licitatie deschisa urmata de strigare libera a pretuluiValorificare Deseuri de metale pretioase (argint tehnic folosit la contactoare), ordonator METROREX SA
2505-Jan-2110:00Licitatie deschisa urmata de strigare libera a pretuluiInchiriere spatii in Municipiul Ploiesti 2 loturi, ordonator S.N.T.F.C CFR Calatori S.A. S.R.T.F.C. Bucuresti
126-Jan-2110:00Licitatie deschisa urmata de strigare libera a pretului pentru vanzare cu depunere a ofertelor in data de 25.01.2021 ora 12.00Sectii de circulatie neinteroperabile individual sau grupate in scopul realizarii activitatilor de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile si asigurarii serviciilor de transport public de calatori si/sau marfa - ordonator CNCF CFR SA
Nr. procData proc.Ora proc.Tip proceduraObiect proceduraTerminal
2244-Dec-2011:00Licitatie deschisaInchiriere un spatiu in suprafata de 191 mp, respectiv cladire Dormitor personal, precum si suprafata de 400 mp teren din cadrul Punctului de Indrumare si Instruire Rm. Valcea, situate in localitatea Rm. Valcea, b-dul Nicolae Balcescu nr. 32, jud. Valcea - ordonator CFR Marfa CraiovaCraiova
20610-Dec-2011:00Licitatie deschisaInchiriere cladire cu nr de inventar 78 Atelier reconditionat piese, in supraftaă de 207 mp, situat în localitatea Craiova, in incinta Terminalului de Transport - ordonator CFR Marfa CraiovaCraiova
21710-Dec-2012:00Licitatie deschisaInchiriere spatiu in suprafata de 75 mp Dormitor personal Corabia, situat in incinta fostei Remize de locomotive Corabia, jud. Olt - ordonator CFR Calatori CraiovaCraiova
PRODUSECANT.U.M.PRET/U.M.VALUTADATATERMINAL
Deseuri cupru0.197tone4187.29eur22-Jan-19BRM
Deseuri diverse1lot25000lei29-Jan-19Constanta
Deseuri feroase si neferoase1lot4115000lei10-Jan-19BRM
Deseuri fier vechi54.7tone235.72eur22-Jan-19BRM
Deseuri span feros27tone195eur14-Jan-19BRM
Deseuri ulei uzat12.000tone99eur10-Jan-19BRM
Fonta veche (saboti uzati), fier vechi si acumulatori uzati26.531tone1994.16lei29-Jan-19Constanta
Inchiriere spatiu, 10 mp1lot6172.72lei14-Jan-19Galati
Inchiriere spatiu, 37.19 mp1lot9239.39lei14-Jan-19Galati
Inchiriere teren, 250 mp1lot1320lei14-Jan-19Galati
Mijloace fixe spre dezmembrare – Lotul 4 si Lotul 51lot147731.57lei21-Jan-19BRM
Placa uzura cu guler(garnitura crapodina)4500buc56lei28-Jan-19Constanta
Traverse tip 171000buc9.15lei23-Jan-19BRM
PRODUS / ORDONATORSENSAMBALAREINFORMATII
Susan albVkg/tona0720 400 204 / 0727 222 077
Susan rosuVkg/tona0720 400 204 / 0727 222 077
Guma arabicaVkg/tona0720 400 204 / 0727 222 077
Nutreturi combinate pentru cresterea rumegatoarelorVsac/punga0728 859 032
Concentrate proteine-vitamine-minerale (CPVM) pentru cresterea rumegatoarelorVsac/punga0728 859 032
Nutreturi combinate pentru cresterea porcilorVsac/punga0728 859 032
Concentrate proteine-vitamine-minerale (CPVM) pentru cresterea porcilorVsac/punga0728 859 032
Zooforturi vitamino-minerale pentru porciVsac/punga0728 859 032
Nutreturi combinate pentru cresterea pasarilorVsac/punga0728 859 032
Concentrate proteine-vitamine-minerale (CPVM) pentru cresterea pasarilorVsac/punga0728 859 032
Zooforturi vitamino-minerale pentru cresterea pasarilorVsac/punga0728 859 032
Lapte-100.000 l/trimestruV0728 859 032
Animale- vaci reforma, tineret taurin, porciV0728 859 032

Pasul 1

Semnează un contract de prestări servicii cu BRM
Efectele contractului se declanșează în momentul în care ordonatorul intenționează să lanseze o procedură de achiziție sau de vânzare prin BRM și transmite Bursei o Comandă în acest sens.

Pasul 2

Trimite Comanda pentru organizarea unei proceduri de tranzacționare (vânzare/cumpărare)
Comanda se întocmește conform formularului de comandă atașat contractului de prestări servicii.

Pasul 3

Desfășurarea ședinței de licitație, adjudecarea, semnarea Hotărârii de atribuire și semnarea contractului de bursă cu câștigătorul licitației.
Procedurile se organizează în baza Regulamentelor BRM privind achizițiile de produse, servicii sau lucrări, sau vde alorificare de bunuri, la sediul central sau la terminalele BRM.

Hotărârea de atribuire consemnează aspectele derulate în perioada de analiză și evaluare a ofertelor.

Pasul 4

Semnarea contractului de vânzare – cumpărare, prestări servicii sau execuție lucrări cu câștigătorul procedurii
După semnarea contractului de vânzare-cumpărare, prestări servicii sau execuție lucrări, câștigătorul procedurii va depune garanția de bună execuție în favoarea ordonatorului.

Pasul 5

Restituirea garanției de participare la procedură
Restituirea garanției se va face de către BRM în urma depunerii cererii de restituire, în original, la sediul BRM, după achitarea comisionului datorat către BRM, semnarea contractului de vânzare cumpărare și constituirea garanției de bună execuție.

 

Regulament BRM Achizitie R8 13.04.2017

Regulament pentru Vanzarea de Bunuri R7 17.09.2019