Piața SPOT

În vederea înscrierii pe Piața SPOT (Day-Ahead & Within-Day) procedați astfel:

 • Transmiteți-ne dovada deținerii unui Contract de Echilibrare și acces la PVT încheiat cu SNTGN Transgaz S.A.;
 • Semnați Convenția de Participare la Piața Centralizată a Gazelor Naturale în 2 exemplare originale și transmiteți-le către noi prin poștă, curier sau e-mail pentru a fi semnate și de conducerea BRM;
 • Semnați Acordul Cadru pentru prestări de servicii de contra parte pe Piața produselor pe termen scurt în 2 exemplare originale și transmiteți-le către noi prin poștă, curier sau e-mail pentru a fi semnate și de conducerea BRM;
 • Semnați un Acord de Direct Debit în favoarea BRM (RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001 – cont curent al BRM SA), între contul dumneavoastră deschis la BCR sau o altă bancă deținătoare a unui Acord de Direct Debit cu BCR;
 • Depuneți garanții bancare în favoarea BRM care să acopere 100% din valoarea tranzacțiilor pe sensul de cumpărare. Suma poate fi depusă prin Scrisoare de Garanție Bancară avizată de BCR sau prin deschiderea unui cont Escrow la Banca Comercială Română.
  • Garanția la cumpărare = 1 * Prețul Maxim ce va fi acceptat * Cantitatea Maximă dorită a fi tranzacționată
  • Garanția la vanzare = 0
 • Pentru a permite tranzacționarea pe platformă este necesară completarea și semnarea unei împuterniciri de către o persoană cu rol decizional.

Persoane de contact BCR:

 • Sorin Ioan Ciupitu – Ciupitu@bcr.ro – Tel: 0786727825 – Trade Finance
 • Gabriela Roșu – rosu@bcr.ro – Tel: 0734999953 – Cash Management
 • Horia Negrău – Negrau@bcr.ro – Tel: 0786463608 – Trade & Cash Management


In atentia PARTICIPANTILOR INSCRISI PE PIETELE DE GAZE NATURALE

Pe Piața SPOT puteți tranzactiona contracte pe termen scurt, care intră sub incidența Regulamentului Piețelor Centralizate aprobat prin Ordinul 223/2018 de către ANRE și care, la rândul său, se supune Ordinului 105/2018.

Produsele avizate ce pot fi tranzacționate în cadrul acestei piețe sunt următoarele:

 • Ziua Următoare (D+1)
 • Intrazilnic (D)
TRANZACȚIONEAZĂ!  LEGĂTURA CĂTRE PLATFORMA DE TRANZACȚIONARE SPOT – ZIUA URMĂTOARE ȘI INTRAZILNIC