Piața SPOT

În vederea înscrierii pe Piața SPOT (Day-Ahead & Within-Day) procedați astfel:

 • Transmiteți-ne dovada deținerii unui Contract de Echilibrare și acces la PVT încheiat cu SNTGN Transgaz S.A.;
 • Semnați Convenția de Participare la Piața Centralizată a Gazelor Naturale în 2 exemplare originale și transmiteți-le către noi prin poștă, curier sau e-mail pentru a fi semnate și de conducerea BRM;
 • Semnați Acordul Cadru pentru prestări de servicii de contra parte pe Piața produselor pe termen scurt în 2 exemplare originale și transmiteți-le către noi prin poștă, curier sau e-mail pentru a fi semnate și de conducerea BRM;
 • Semnați un Acord de Direct Debit în favoarea BRM (RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001 – cont curent al BRM SA), între contul dumneavoastră deschis la BCR sau o altă bancă deținătoare a unui Acord de Direct Debit cu BCR;
 • Depuneți garanții bancare în favoarea BRM care să acopere 100% din valoarea tranzacțiilor pe sensul de cumpărare. Suma poate fi depusă prin Scrisoare de Garanție Bancară avizată de BCR sau prin deschiderea unui cont Escrow la Banca Comercială Română.
  • Garanția la cumpărare = 1 * Prețul Maxim ce va fi acceptat * Cantitatea Maximă dorită a fi tranzacționată
  • Garanția la vanzare = 0
 • Pentru a permite tranzacționarea pe platformă este necesară completarea și semnarea unei împuterniciri de către o persoană cu rol decizional.

Persoane de contact BCR:

 • Sorin Ioan Ciupitu – Ciupitu@bcr.ro – Tel: 0786727825 – Trade Finance
 • Gabriela Roșu – rosu@bcr.ro – Tel: 0734999953 – Cash Management
 • Horia Negrău – Negrau@bcr.ro – Tel: 0786463608 – Trade & Cash Management

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

In atentia PARTICIPANTILOR INSCRISI PE PIETELE DE GAZE NATURALE

Participantii inscrisi pe Pietele de gaze naturale care doresc sa efectueze tranzactii de vanzare-cumparare inclusiv pe Pietele de energie electrica administrate de BRM, au la dispozitie urmatoarele documente de inscriere, in varianta simplificata:


Act aditional la o Conventie de participare existenta – valabil pentru participantii inscrisi pe Pietele de gaze naturale care vor sa dobândeasca dreptul de participare la Pietele de energie electrica – Act aditional_Conventie-de-participare-unificata (RO) | EN: Act aditional_Conventie-de-participare-unificata (EN)


Act aditional la o SGB existenta – valabil pentru Ordonatorii care au deja incheiata o Convenție de participare la Pieţele de gaze naturale a BRM si care prin semnarea acestui act aditional au posibilitatea de a participa voluntar la orice piață reglementată sau nereglementată, administrată de BRM – Act aditional_SGB (RO) | EN: Act aditional_SGB (EN)


Model – Imputernicire pentru Pietele de energie electrica – se vor desemna persoanele imputernicite sa reprezinte ofertantul la şedinţele electronice organizate de BRM pe Pieţele de energie electrica – Template-Imputernicire unica- Piete Energie Electrica  (RO) | EN: Template-Imputernicire unica- Piete Energie Electrica (EN)


In atentia PARTICIPANTILOR care doresc sa se inscrie pe Pietele administrate de BRM

Conventie de participare unica  – valabila pentru efectuarea tranzactiilor atat pe Pietele de gaze naturale cat si pe Pietele de energie electrica – Conventie-de-participare-unificata (RO) | EN: Conventie-de-participare-unificata (EN)


Model SGB cu garant BCR emisa la ordinul Ordonatorului – BRM – SGB emisa BCR la ordinul clientilor (RO) | EN: BRM – SGB emisa BCR la ordinul clientilor (EN)


Model SGB cu garant alta banca emisa la ordinul Ordonatorului – BRM – SGB avizata alta banca (RO) | EN: BRM – SGB avizata alta banca (EN)


Model – Imputernicire pentru Pietele de energie electrica – Template-Imputernicire unica – Energie Electrica (RO) | EN: Template-Imputernicire unica –  Energie Electrica (EN)


Model – Imputernicire pentru Pietele de gaze naturale – Template-Imputernicire unica – Piete Gaze Naturale (RO)| EN: Template-Imputernicire unica- Piete Gaze Naturale (EN)

Pe Piața SPOT puteți tranzactiona contracte pe termen scurt, care intră sub incidența Regulamentului Piețelor Centralizate aprobat prin Ordinul 223/2018 de către ANRE și care, la rândul său, se supune Ordinului 105/2018.

Produsele avizate ce pot fi tranzacționate în cadrul acestei piețe sunt următoarele:

 • Ziua Următoare (D+1)
 • Intrazilnic (D)
TRANZACȚIONEAZĂ!  LEGĂTURA CĂTRE PLATFORMA DE TRANZACȚIONARE SPOT – ZIUA URMĂTOARE ȘI INTRAZILNIC