Piețele de Gaze Naturale

CONSULTARE PUBLICA

Ca urmare a modificării ordinului 105/2018 privind includerea produselor futures in lista produselor derivate standardizate pe termen mediu si lung, a avizarii regulamentului Bursei Romane de Mărfuri aprobat prin ordinul 95/ 01.09.2021 si a noii liste de produse, conform celor publicate pe site-ul Bursei Române de Mărfuri, vă transmitem anexat noua versiune a procedurii si acordul de membru compensator spre consultare publica.
Așteptăm opiniile dumneavoastră până in data de 26.09.2021 la adresa: office@brm.ro.
Finalizare consultare  PROCEDURA DE TRANZACŢIONARE A PRODUSELOR STANDARDIZATE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ȘI A PRODUSELOR DERIVATE STANDARDIZATE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ÎN BAZA MECANISMULUI CU CONTRAPARTE CENTRALĂ SI ACORD MC

Acord-de-Membru-Compensator_conform consultarii_15.10.2021

Procedura CCP_confrm_consultarii_data publicarii 20.10.2021

Tabel centralizator observatii Procedura CCP si Acord MC

 

Documente vechi din consultare procedura CCP:

Acord-de-Membru-Compensator_16.09.2021

Acord-de-Membru-Compensator_16.09.2021_cu modificari

Procedura de tranzactionare a produselor standardizate pe termen mediu si lung

Procedura de tranzactionare cu modificari

PIEȚELE EN-GROS DE GAZE NATURALE

Active suport: Săptămâna, Luna, Trimestrul, Semestrul, Sezon Cald, Sezon Rece, An Calendaristic, An Gazier.

Active suport: Săptămâna, Luna, Trimestrul, Semestrul, Sezon Cald, Sezon Rece, An Calendaristic, An Gazier.

Active suport: Ziua Următoare, Intrazilnic

Active suport: Dezechilibru

PIAȚA RETAIL DE GAZE NATURALE 

Activ suport: gaze naturale (proceduri de cumpărare inițiate de clienții cu statut de consumator eligibil final).

CADRUL LEGISLATIV

PROCEDURI BRM ÎN VIGOARE

Pentru Piața Gas Forward:

Pentru Piața Gas Forward cu Contraparte Centrală:

 

Instructiuni privind tranzactionarea pe platforma Gas Forward Contraparte Centrala

 1. Instrucțiunea 1 Privind Garanțiile destinate acoperiri riscurilor financiare | EN: Instruction 1 on Bonds covering financial risks
 2. Instructiunea 2 Stabilirea Programului Zilnic | EN: Instruction 2 on determining the daily settlement schedule
 3. Instructiunea 3. Stabilirea Tarifelor aferente serviciilor initiala 12.08.2020 | EN: Instruction 3 on setting tariffs for services
 4. Instructiunea 4. Determinarea Valorilor Marjei Initiale 28.05.2021 | EN: Instruction 4 on determining the Initial Margin Values 15.05.2020
 5. Instructiunea 5 Determinarea Valorilor Marjei de Livrare Fizic | EN: Instruction 5 on determining the Values of the Physical Delivery Margin
 6. Instrucțiunea 6 Privind elementele Structura Zilnica a Contului și rapoartele furnizate de BRM catre MC | EN: Instruction 6 Regarding the elements Daily Account Structure and reports provided by the RCE to the CM
 7. Instructiunea 7. Determinarea Pretului Zilnic de Decontare | EN: Instruction 7. The establishment of the Daily Settlement Price

Simulator tranzactionare CCP | EN: CCP Transaction Simulator

Pentru Piata Futures cu activ suport gaze naturale:

Pentru Piața de Echilibrare:

Pentru Piața SPOT:

Participanții pe Piețele de Gaze Naturale

Etapele de tranzacţionare în cazul ordonatorului VÂNZĂTOR

In cazul tranzactionarii pe pietele En-Gross, atata timp cat acesta a parcurs etapele de inscriere la piata, un vanzator poate lansa ordine de vanzare in timpul programului de tranzactionare, fara interventia unui operator al Bursei Romane de Marfuri in limita valorii garantiei depuse, acolo unde este necesara.

In cazul tranzactionarii pe Piata la Disponibil, atata timp cat acesta a parcurs etapele de inscriere la piata, respectiv piata pentru clienti finali, un vanzator poate participa la licitatiile cu publicare prin prezentarea catre coordonatorul de sedinta al Bursei Romane de Marfuri a unui ordin de sens contrar si a dovezii depunerii garantiei de participare sub forma de Ordin de Plata sau Scrisoare de Garantie Bancara. Totodata trebuie transmise si documentele de inscriere la licitatie solicitate de catre inititator.

Etapele de tranzacţionare în cazul ordonatorului CUMPĂRĂTOR

In cazul tranzactionarii pe pietele En-Gross, atata timp cat acesta a parcurs etapele de inscriere la piata, un cumparator poate lansa ordine de cumparare in timpul programului de tranzactionare, cu sau fara interventia unui operator al Bursei Romane de Marfuri in limita valorii garantiei depuse.

In cazul tranzactionarii pe Piata la Disponibil, atata timp cat acesta a parcurs etapele de inscriere la piata, respectiv piata pentru clienti finali, un cumparator poate lansa o licitatie cu publicare prin contactarea unui operator al Bursei Romane de Marfuri pentru a fi programata, urmata de transmiterea documentelor necesare.

Avantajele VÂNZĂTORULUI

 • Peste 90 de participanți înscriși la piețele noastre – o cerere ridicată

Avantajele CUMPĂRĂTORULUI

Caracteristicile tranzacţionării la BRM – CUM se tranzacţionează?
În tranzacţionarea gazelor naturale se foloseşte:

 • Când ordonatorul este cumpărător se licitează descrescător prețul;
 • Când ordonatorul este vânzător se licitează crescător prețul;

Caracteristicile tranzacţionării la BRM – CE se tranzacţionează?

Ce oferă BRM?

 • Transparenţa şi eficienţa procedurilor de tranzacţionare;
 • Tratamentul egal şi protecţia participanţilor de pe piaţă;
 • Publicitatea cererilor şi ofertelor.

.