Piețele de Gaze Naturale

CONSULTARE PUBLICĂ

În intervalul 21.09.202306.10.2023, supunem consultării publice

Avem rugămintea ca eventualele observații să le trimiteți la adresa office@brm.ro.

Vă mulțumim!


 

CONSULTARE PUBLICĂ

În intervalul 11.10.2022 – 21.10.2022, supunem consultării publice

Avem rugămintea ca eventualele observații să le trimiteți la adresa office@brm.ro.

Vă mulțumim!

ACTUALIZARE 26.10.2022

Sinteza Observatiilor Conventie de Participare Unificata


CONSULTARE PUBLICĂ

În intervalul 27.09.2022 – 07.10.2022, supunem consultării publice

Avem rugămintea ca eventualele observații să le trimiteți la adresa office@brm.ro.

Vă mulțumim!

ACTUALIZARE 06.10.2022
Ca urmare a solicitărilor primite din partea Participanților la Piață, vă comunicăm că termenul de consultare a fost extins până la data de 21.10.2022. Vă mulțumim.

ACTUALIZARE 25.10.2022

Sinteza Observatiilor pentru Procedura de Tranzactionare a Produselor pe Termen Mediu si Lung


CONSULTARE PUBLICA VERSIUNEA 2 A PROCEDURII PRIVIND CONDUITA DE PARTICIPARE LA PIAȚĂ CU APLICARE DE LA DATA DE 01.10.2022

În intervalul 29.08 – 07.09.2022, supunem consultării publice versiunea nr.2 a PROCEDURII PRIVIND CONDUITA DE PARTICIPARE LA PIAȚĂ cu aplicare de la data de 01.10.2022.

Avem rugămintea ca eventualele observații să le trimiteți la adresa office@brm.ro.

Vă mulțumim!


CONSULTARE PUBLICĂ: În intervalul 26.07 – 04.08.2022, supunem consultării publice PROCEDURA DE TRANZACŢIONARE PE PIEŢELE CENTRALIZATE DE GAZE NATURALE ADMINISTRATE DE BRM S.A., ÎN CONDIȚIILE UTILIZĂRII UNEI CASE DE CLEARING/ CONTRAPARTE.

Avem rugămintea ca eventualele observații să le trimiteți la adresa office@brm.ro, până la data de 04.08.2022. Vă mulțumim!

ACTUALIZARE 03.08.2022
Ca urmare a solicitărilor primite din partea Participanților la Piață, vă comunicăm că termenul de consultare a fost extins până la data de 10.08.2022. Vă mulțumim.

Urmare a desfășurării, în intervalul 06.07.2022 – 13.07.2022, a consultării publice cu tema PROCEDURA DE TRANZACŢIONARE A PRODUSELOR NESTANDARDIZATE ÎN BAZA MECANISMULUI CU CONTRAPARTE, CU ACTIV SUPORT GAZELE NATURALE, BRM publică procedura și sinteza observațiilor.

——————————————————————————————————————————————————————————

CONSULTARE PUBLICĂ: PROCEDURA DE TRANZACŢIONARE A PRODUSELOR NESTANDARDIZATE ÎN BAZA MECANISMULUI CU CONTRAPARTE, CU ACTIV SUPORT GAZELE NATURALE PE PIATA ADMINISTRATA DE BRM

În intervalul 06.07 – 13.07.2022, supunem consultării publice Procedura de tranzacţionare A PRODUSELOR NESTANDARDIZATE în baza mecanismului cu contraparte, cu ACTIV SUPORT gazele naturale pe piața administrată de BRM.

În cadrul Pietei de Gaze Naturale, BRM deschide o sectiune de tranzactionare cu produse nestandardizate.

Aceasta noua sectiune ofera participantilor posibilitatea de a-si configura singuri produsul dorit si permite executia in baza unei licitatii prin mecanismul de tranzacţionare simplu competitiv.

Un aspect important al acestei piete este garantarea tranzactiilor prin mecanismul de Contraparte de catre BRM, toate cele incheiate fiind transferate la Contraparte.

Apeland la aceasta facilitate, BRM sustine capabilitatea partenerilor de a incheia tranzactii cu oricare partener disponibil pe piata si care operereaza prin intermediul BRM.

Lansam in consultare publica Procedura de tranzacţionare A PRODUSELOR NEstandardizate în baza mecanismului cu contraparte, Cu ACTIV SUPORT gazeLE naturale pe piata administrata de BRM, procedura pentru care asteptam comentariile / mentiunile dumneavoastră, in cazul in care acestea exista, pe adresa de email office@brm.ro, pana cel tarziu pe 13.07.2022.

CONSULTARE PUBLICA PIATA DE ENERGIE ELECTRICA

Având în vedere modificările aduse Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale („Legea 123/2012”) prin Ordonanța de urgență nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative, respectiv, art. 23 care permite negocierea pe piețe nereglementate a contractelor de furnizare pe termen lung, conform Regulamentului UE nr. 943/2009 privind piața internă de energie electrică, va anuntam intentia BRM de a lansa o platforma de intermediere a  contractelor bilaterale de furnizare de energie electrică cu o durată de livrare mai mare sau egală cu o lună.
Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră la adresa office@brm.ro .
Consultare Publica Produse Futures
Ca urmare a modificării ordinului 105/2018 privind includerea produselor futures in lista produselor derivate standardizate pe termen mediu si lung, a avizarii regulamentului Bursei Romane de Mărfuri aprobat prin ordinul 95/ 01.09.2021 si a noii liste de produse, conform celor publicate pe site-ul Bursei Române de Mărfuri, vă transmitem anexat noua versiune a procedurii si acordul de membru compensator spre consultare publica.
Așteptăm opiniile dumneavoastră până in data de 26.09.2021 la adresa: office@brm.ro.
Finalizare consultare  PROCEDURA DE TRANZACŢIONARE A PRODUSELOR STANDARDIZATE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ȘI A PRODUSELOR DERIVATE STANDARDIZATE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ÎN BAZA MECANISMULUI CU CONTRAPARTE CENTRALĂ SI ACORD MC

Acord-de-Membru-Compensator_conform consultarii_15.10.2021

Procedura CCP_confrm_consultarii_data publicarii 20.10.2021

Tabel centralizator observatii Procedura CCP si Acord MC

 

Documente vechi din consultare procedura CCP:

——————————————————————————————————————————————————————————

PIEȚELE EN-GROS DE GAZE NATURALE

Active suport: Săptămâna, Luna, Trimestrul, Semestrul, Sezon Cald, Sezon Rece, An Calendaristic, An Gazier.

Active suport: Săptămâna, Luna, Trimestrul, Semestrul, Sezon Cald, Sezon Rece, An Calendaristic, An Gazier.

Active suport: Ziua Următoare, Intrazilnic

Active suport: Dezechilibru

PIAȚA RETAIL DE GAZE NATURALE 

Activ suport: gaze naturale (proceduri de cumpărare inițiate de clienții cu statut de consumator eligibil final).

CADRUL LEGISLATIV

PROCEDURI BRM ÎN VIGOARE

Pentru Piața Gas Forward:

Pentru Piața Gas Forward cu Contraparte Centrală:

 

 1. Instructiuni privind tranzactionarea pe platforma Gas Forward Contraparte Centrala
  1. Instrucțiunea 1 Privind Garanțiile destinate acoperiri riscurilor financiare | EN: Instruction 1 on Bonds covering financial risks
  2. Instructiunea 2 Stabilirea Programului Zilnic | EN: Instruction 2 on determining the daily settlement schedule
  3. Instructiunea 3 Stabilirea Tarifelor aferente serviciilor initiala-01.08.2022 | EN: Instruction 3 on setting tariffs for services
  4. Instructiunea 4 Determinarea-Valorilor-Marjei-Initiale-04.04.2022| EN:Instruction-4-on-determining-the-Initial-Margin-Values-04-04-2022
  5. Instructiunea 5 Determinarea Valorilor Marjei de Livrare Fizic | EN: Instruction 5 on determining the Values of the Physical Delivery Margin
  6. Instrucțiunea 6 Privind elementele Structura Zilnica a Contului și rapoartele furnizate de BRM catre MC | EN: Instruction 6 Regarding the elements Daily Account Structure and reports provided by the RCE to the CM
  7. Instructiunea 7 Determinarea Pretului Zilnic de Decontare | EN: Instruction 7. The establishment of the Daily Settlement Price

Pentru Piata Futures cu activ suport gaze naturale:

Pentru Piața de Echilibrare:

Pentru Piața SPOT:

DOCUMENTE

CONSULTARE PUBLICA VERSIUNEA 2 A PROCEDURII PRIVIND CONDUITA DE PARTICIPARE LA PIAȚĂ CU APLICARE DE LA DATA DE 01.10.2022

În intervalul 29.08 – 07.09.2022, supunem consultării publice versiunea nr.2 a PROCEDURII PRIVIND CONDUITA DE PARTICIPARE LA PIAȚĂ cu aplicare de la data de 01.10.2022.

Avem rugămintea ca eventualele observații să le trimiteți la adresa office@brm.ro.

Vă mulțumim!

CONSULTARE PUBLICĂ: În intervalul 26.07 – 04.08.2022, supunem consultării publice PROCEDURA DE TRANZACŢIONARE PE PIEŢELE CENTRALIZATE DE GAZE NATURALE ADMINISTRATE DE BRM S.A., ÎN CONDIȚIILE UTILIZĂRII UNEI CASE DE CLEARING/ CONTRAPARTE.

Avem rugămintea ca eventualele observații să le trimiteți la adresa office@brm.ro, până la data de 04.08.2022. Vă mulțumim!

ACTUALIZARE 03.08.2022
Ca urmare a solicitărilor primite din partea Participanților la Piață, vă comunicăm că termenul de consultare a fost extins până la data de 10.08.2022. Vă mulțumim.

——————————————————————————————————————————————————————————

Urmare a desfășurării, în intervalul 06.07.2022 – 13.07.2022, a consultării publice cu tema PROCEDURA DE TRANZACŢIONARE A PRODUSELOR NESTANDARDIZATE ÎN BAZA MECANISMULUI CU CONTRAPARTE, CU ACTIV SUPORT GAZELE NATURALE, BRM publică procedura și sinteza observațiilor.

——————————————————————————————————————————————————————————

CONSULTARE PUBLICĂ: PROCEDURA DE TRANZACŢIONARE A PRODUSELOR NESTANDARDIZATE ÎN BAZA MECANISMULUI CU CONTRAPARTE, CU ACTIV SUPORT GAZELE NATURALE PE PIATA ADMINISTRATA DE BRM

În intervalul 06.07 – 13.07.2022, supunem consultării publice Procedura de tranzacţionare A PRODUSELOR NESTANDARDIZATE în baza mecanismului cu contraparte, cu ACTIV SUPORT gazele naturale pe piața administrată de BRM.

În cadrul Pietei de Gaze Naturale, BRM deschide o sectiune de tranzactionare cu produse nestandardizate.

Aceasta noua sectiune ofera participantilor posibilitatea de a-si configura singuri produsul dorit si permite executia in baza unei licitatii prin mecanismul de tranzacţionare simplu competitiv.

Un aspect important al acestei piete este garantarea tranzactiilor prin mecanismul de Contraparte de catre BRM, toate cele incheiate fiind transferate la Contraparte.

Apeland la aceasta facilitate, BRM sustine capabilitatea partenerilor de a incheia tranzactii cu oricare partener disponibil pe piata si care operereaza prin intermediul BRM.

Lansam in consultare publica Procedura de tranzacţionare A PRODUSELOR NEstandardizate în baza mecanismului cu contraparte, Cu ACTIV SUPORT gazeLE naturale pe piata administrata de BRM, procedura pentru care asteptam comentariile / mentiunile dumneavoastră, in cazul in care acestea exista, pe adresa de email office@brm.ro, pana cel tarziu pe 13.07.2022.

CONSULTARE PUBLICA PIATA DE ENERGIE ELECTRICA

Având în vedere modificările aduse Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale („Legea 123/2012”) prin Ordonanța de urgență nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative, respectiv, art. 23 care permite negocierea pe piețe nereglementate a contractelor de furnizare pe termen lung, conform Regulamentului UE nr. 943/2009 privind piața internă de energie electrică, va anuntam intentia BRM de a lansa o platforma de intermediere a  contractelor bilaterale de furnizare de energie electrică cu o durată de livrare mai mare sau egală cu o lună.
Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră la adresa office@brm.ro .
Consultare Publica Produse Futures
Ca urmare a modificării ordinului 105/2018 privind includerea produselor futures in lista produselor derivate standardizate pe termen mediu si lung, a avizarii regulamentului Bursei Romane de Mărfuri aprobat prin ordinul 95/ 01.09.2021 si a noii liste de produse, conform celor publicate pe site-ul Bursei Române de Mărfuri, vă transmitem anexat noua versiune a procedurii si acordul de membru compensator spre consultare publica.
Așteptăm opiniile dumneavoastră până in data de 26.09.2021 la adresa: office@brm.ro.
Finalizare consultare  PROCEDURA DE TRANZACŢIONARE A PRODUSELOR STANDARDIZATE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ȘI A PRODUSELOR DERIVATE STANDARDIZATE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ÎN BAZA MECANISMULUI CU CONTRAPARTE CENTRALĂ SI ACORD MC

Acord-de-Membru-Compensator_conform consultarii_15.10.2021

Procedura CCP_confrm_consultarii_data publicarii 20.10.2021

Tabel centralizator observatii Procedura CCP si Acord MC

 

Documente vechi din consultare procedura CCP:

——————————————————————————————————————————————————————————

PIEȚELE EN-GROS DE GAZE NATURALE

Active suport: Săptămâna, Luna, Trimestrul, Semestrul, Sezon Cald, Sezon Rece, An Calendaristic, An Gazier.

Active suport: Săptămâna, Luna, Trimestrul, Semestrul, Sezon Cald, Sezon Rece, An Calendaristic, An Gazier.

Active suport: Ziua Următoare, Intrazilnic

Active suport: Dezechilibru

PIAȚA RETAIL DE GAZE NATURALE 

Activ suport: gaze naturale (proceduri de cumpărare inițiate de clienții cu statut de consumator eligibil final).

CADRUL LEGISLATIV

PROCEDURI BRM ÎN VIGOARE

Pentru Piața Gas Forward:

Pentru Piața Gas Forward cu Contraparte Centrală:

 

Instructiuni privind tranzactionarea pe platforma Gas Forward Contraparte Centrala

 1. Instrucțiunea 1 Privind Garanțiile destinate acoperiri riscurilor financiare | EN: Instruction 1 on Bonds covering financial risks
 2. Instructiunea 2 Stabilirea Programului Zilnic | EN: Instruction 2 on determining the daily settlement schedule
 3. Instructiunea 3 Stabilirea Tarifelor aferente serviciilor initiala-01.08.2022 | EN: Instruction 3 on setting tariffs for services
 4. Instructiunea 4 Determinarea-Valorilor-Marjei-Initiale-04.04.2022| EN:Instruction-4-on-determining-the-Initial-Margin-Values-04-04-2022
 5. Instructiunea 5 Determinarea Valorilor Marjei de Livrare Fizic | EN: Instruction 5 on determining the Values of the Physical Delivery Margin
 6. Instrucțiunea 6 Privind elementele Structura Zilnica a Contului și rapoartele furnizate de BRM catre MC | EN: Instruction 6 Regarding the elements Daily Account Structure and reports provided by the RCE to the CM
 7. Instructiunea 7 Determinarea Pretului Zilnic de Decontare | EN: Instruction 7. The establishment of the Daily Settlement Pric

Pentru Piata Futures cu activ suport gaze naturale:

Pentru Piața de Echilibrare:

Pentru Piața SPOT:

CONSULTARE PUBLICA VERSIUNEA 2 A PROCEDURII PRIVIND CONDUITA DE PARTICIPARE LA PIAȚĂ CU APLICARE DE LA DATA DE 01.10.2022

În intervalul 29.08 – 07.09.2022, supunem consultării publice versiunea nr.2 a PROCEDURII PRIVIND CONDUITA DE PARTICIPARE LA PIAȚĂ cu aplicare de la data de 01.10.2022.

Avem rugămintea ca eventualele observații să le trimiteți la adresa office@brm.ro.

Vă mulțumim!

CONSULTARE PUBLICĂ: În intervalul 26.07 – 04.08.2022, supunem consultării publice PROCEDURA DE TRANZACŢIONARE PE PIEŢELE CENTRALIZATE DE GAZE NATURALE ADMINISTRATE DE BRM S.A., ÎN CONDIȚIILE UTILIZĂRII UNEI CASE DE CLEARING/ CONTRAPARTE.

Avem rugămintea ca eventualele observații să le trimiteți la adresa office@brm.ro, până la data de 04.08.2022. Vă mulțumim!

ACTUALIZARE 03.08.2022
Ca urmare a solicitărilor primite din partea Participanților la Piață, vă comunicăm că termenul de consultare a fost extins până la data de 10.08.2022. Vă mulțumim.

——————————————————————————————————————————————————————————

Urmare a desfășurării, în intervalul 06.07.2022 – 13.07.2022, a consultării publice cu tema PROCEDURA DE TRANZACŢIONARE A PRODUSELOR NESTANDARDIZATE ÎN BAZA MECANISMULUI CU CONTRAPARTE, CU ACTIV SUPORT GAZELE NATURALE, BRM publică procedura și sinteza observațiilor.

——————————————————————————————————————————————————————————

CONSULTARE PUBLICĂ: PROCEDURA DE TRANZACŢIONARE A PRODUSELOR NESTANDARDIZATE ÎN BAZA MECANISMULUI CU CONTRAPARTE, CU ACTIV SUPORT GAZELE NATURALE PE PIATA ADMINISTRATA DE BRM

În intervalul 06.07 – 13.07.2022, supunem consultării publice Procedura de tranzacţionare A PRODUSELOR NESTANDARDIZATE în baza mecanismului cu contraparte, cu ACTIV SUPORT gazele naturale pe piața administrată de BRM.

În cadrul Pietei de Gaze Naturale, BRM deschide o sectiune de tranzactionare cu produse nestandardizate.

Aceasta noua sectiune ofera participantilor posibilitatea de a-si configura singuri produsul dorit si permite executia in baza unei licitatii prin mecanismul de tranzacţionare simplu competitiv.

Un aspect important al acestei piete este garantarea tranzactiilor prin mecanismul de Contraparte de catre BRM, toate cele incheiate fiind transferate la Contraparte.

Apeland la aceasta facilitate, BRM sustine capabilitatea partenerilor de a incheia tranzactii cu oricare partener disponibil pe piata si care operereaza prin intermediul BRM.

Lansam in consultare publica Procedura de tranzacţionare A PRODUSELOR NEstandardizate în baza mecanismului cu contraparte, Cu ACTIV SUPORT gazeLE naturale pe piata administrata de BRM, procedura pentru care asteptam comentariile / mentiunile dumneavoastră, in cazul in care acestea exista, pe adresa de email office@brm.ro, pana cel tarziu pe 13.07.2022.

CONSULTARE PUBLICA PIATA DE ENERGIE ELECTRICA

Având în vedere modificările aduse Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale („Legea 123/2012”) prin Ordonanța de urgență nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative, respectiv, art. 23 care permite negocierea pe piețe nereglementate a contractelor de furnizare pe termen lung, conform Regulamentului UE nr. 943/2009 privind piața internă de energie electrică, va anuntam intentia BRM de a lansa o platforma de intermediere a  contractelor bilaterale de furnizare de energie electrică cu o durată de livrare mai mare sau egală cu o lună.
Vă rugăm să ne transmiteți observațiile dumneavoastră la adresa office@brm.ro .
Consultare Publica Produse Futures
Ca urmare a modificării ordinului 105/2018 privind includerea produselor futures in lista produselor derivate standardizate pe termen mediu si lung, a avizarii regulamentului Bursei Romane de Mărfuri aprobat prin ordinul 95/ 01.09.2021 si a noii liste de produse, conform celor publicate pe site-ul Bursei Române de Mărfuri, vă transmitem anexat noua versiune a procedurii si acordul de membru compensator spre consultare publica.
Așteptăm opiniile dumneavoastră până in data de 26.09.2021 la adresa: office@brm.ro.
Finalizare consultare  PROCEDURA DE TRANZACŢIONARE A PRODUSELOR STANDARDIZATE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ȘI A PRODUSELOR DERIVATE STANDARDIZATE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ÎN BAZA MECANISMULUI CU CONTRAPARTE CENTRALĂ SI ACORD MC

Acord-de-Membru-Compensator_conform consultarii_15.10.2021

Procedura CCP_confrm_consultarii_data publicarii 20.10.2021

Tabel centralizator observatii Procedura CCP si Acord MC

 

Documente vechi din consultare procedura CCP:

——————————————————————————————————————————————————————————

PIEȚELE EN-GROS DE GAZE NATURALE

Active suport: Săptămâna, Luna, Trimestrul, Semestrul, Sezon Cald, Sezon Rece, An Calendaristic, An Gazier.

Active suport: Săptămâna, Luna, Trimestrul, Semestrul, Sezon Cald, Sezon Rece, An Calendaristic, An Gazier.

Active suport: Ziua Următoare, Intrazilnic

Active suport: Dezechilibru

PIAȚA RETAIL DE GAZE NATURALE 

Activ suport: gaze naturale (proceduri de cumpărare inițiate de clienții cu statut de consumator eligibil final).

CADRUL LEGISLATIV

PROCEDURI BRM ÎN VIGOARE

Pentru Piața Gas Forward:

Pentru Piața Gas Forward cu Contraparte Centrală:

 

Instructiuni privind tranzactionarea pe platforma Gas Forward Contraparte Centrala

 1. Instrucțiunea 1 Privind Garanțiile destinate acoperiri riscurilor financiare | EN: Instruction 1 on Bonds covering financial risks
 2. Instructiunea 2 Stabilirea Programului Zilnic | EN: Instruction 2 on determining the daily settlement schedule
 3. Instructiunea 3. Stabilirea Tarifelor aferente serviciilor initiala 12.08.2020 | EN: Instruction 3 on setting tariffs for services
 4. Instructiunea-4.-Determinarea-Valorilor-Marjei-Initiale-04.04.2022| EN:Instruction-4-on-determining-the-Initial-Margin-Values-04-04-2022
 5. Instructiunea 5 Determinarea Valorilor Marjei de Livrare Fizic | EN: Instruction 5 on determining the Values of the Physical Delivery Margin
 6. Instrucțiunea 6 Privind elementele Structura Zilnica a Contului și rapoartele furnizate de BRM catre MC | EN: Instruction 6 Regarding the elements Daily Account Structure and reports provided by the RCE to the CM
 7. Instructiunea 7. Determinarea Pretului Zilnic de Decontare | EN: Instruction 7. The establishment of the Daily Settlement Price

Simulator tranzactionare CCP | EN: CCP Transaction Simulator

Pentru Piata Futures cu activ suport gaze naturale:

Pentru Piața de Echilibrare:

Pentru Piața SPOT:

Participanții pe Piețele de Gaze Naturale

Etapele de tranzacţionare în cazul ordonatorului VÂNZĂTOR

In cazul tranzactionarii pe pietele En-Gross, atata timp cat acesta a parcurs etapele de inscriere la piata, un vanzator poate lansa ordine de vanzare in timpul programului de tranzactionare, fara interventia unui operator al Bursei Romane de Marfuri in limita valorii garantiei depuse, acolo unde este necesara.

In cazul tranzactionarii pe Piata la Disponibil, atata timp cat acesta a parcurs etapele de inscriere la piata, respectiv piata pentru clienti finali, un vanzator poate participa la licitatiile cu publicare prin prezentarea catre coordonatorul de sedinta al Bursei Romane de Marfuri a unui ordin de sens contrar si a dovezii depunerii garantiei de participare sub forma de Ordin de Plata sau Scrisoare de Garantie Bancara. Totodata trebuie transmise si documentele de inscriere la licitatie solicitate de catre inititator.

Etapele de tranzacţionare în cazul ordonatorului CUMPĂRĂTOR

In cazul tranzactionarii pe pietele En-Gross, atata timp cat acesta a parcurs etapele de inscriere la piata, un cumparator poate lansa ordine de cumparare in timpul programului de tranzactionare, cu sau fara interventia unui operator al Bursei Romane de Marfuri in limita valorii garantiei depuse.

In cazul tranzactionarii pe Piata la Disponibil, atata timp cat acesta a parcurs etapele de inscriere la piata, respectiv piata pentru clienti finali, un cumparator poate lansa o licitatie cu publicare prin contactarea unui operator al Bursei Romane de Marfuri pentru a fi programata, urmata de transmiterea documentelor necesare.

Avantajele VÂNZĂTORULUI

 • Peste 90 de participanți înscriși la piețele noastre – o cerere ridicată

Avantajele CUMPĂRĂTORULUI

Caracteristicile tranzacţionării la BRM – CUM se tranzacţionează?
În tranzacţionarea gazelor naturale se foloseşte:

 • Când ordonatorul este cumpărător se licitează descrescător prețul;
 • Când ordonatorul este vânzător se licitează crescător prețul;

Caracteristicile tranzacţionării la BRM – CE se tranzacţionează?

Ce oferă BRM?

 • Transparenţa şi eficienţa procedurilor de tranzacţionare;
 • Tratamentul egal şi protecţia participanţilor de pe piaţă;
 • Publicitatea cererilor şi ofertelor.

.