Piețele de Gaze Naturale

CONSULTARE PUBLICA

Bursa Romana de Marfuri supune consultarii publice Procedura si Regulamentul de tranzactionare de produse futures, care vor fi lansate incepand cu data de 16 Noiembrie.

Va rugam sa transmiteti comentariile si observatiile dumneavoastra pana pe data de 05 Noiembrie la adresa: office@brm.ro.

Procedura tranzactionare contracte futures prin Contraparte Centrala | EN: Procedure for trading futures contracts with the underlying natural gas

Regulament de compensare, decontare şi gestionare a riscului pentru contracte Futures cu activ suport gazele naturale | EN: Regulation for clearing, settlement and risk management for Futures contracts with natural gas as underlying

Instructiunea-1-Garantiile pentru acoperirea riscurilor financiare_FUTURES | EN: Instruction 1 on Bonds covering financial risks

Instructiunea-2-Stabilirea programului zilnic_FUTURES | EN: Instruction 2 on determining the daily settlement schedule

Instructiunea-3.-Stabilirea tarifelor aferente serviciilor_FUTURES | EN: Instruction 3 on setting tariffs for services

Instructiunea-4-Determinarea valorilor marjei initiale_FUTURES | EN: Instruction 4 on determining the Initial Margin Values

Instructiunea-5-Determinarea valorilor marjei de livrare fizica_FUTURES | EN: Instruction 5 on determining the Values of the Physical Delivery Margin

Instructiunea-6-Privind elementele de structura zilnica a contului si rapoartele_FUTURES | EN: Instruction 6 on the elements the Daily Account Structure and the reports provided by the RCE to the CM

Instructiunea-7.-Determinarea pretului zilnic de decontare_FUTURES | EN: Instruction 7 on determining the Daily Settlement Price

Instructiunea-8.-Determinarea pretului final de decontare FUTURES | EN: Instruction 8 on determining the Final Settlement Price

Sinteza observatii primite de la participanti Procedura contracte futures_raspuns 16.11.2020

Sinteza observatii primite de la participanti Regulament contracte futures_raspunsuri 16.11.2020

PIEȚELE EN-GROS DE GAZE NATURALE

Active suport: Săptămâna, Luna, Trimestrul, Semestrul, Sezon Cald, Sezon Rece, An Calendaristic, An Gazier.

Active suport: Săptămâna, Luna, Trimestrul, Semestrul, Sezon Cald, Sezon Rece, An Calendaristic, An Gazier.

Active suport: Ziua Următoare, Intrazilnic

Active suport: Dezechilibru

PIAȚA RETAIL DE GAZE NATURALE 

Activ suport: gaze naturale (proceduri de cumpărare inițiate de clienții cu statut de consumator eligibil final).

CADRUL LEGISLATIV

PROCEDURI BRM ÎN VIGOARE

Pentru Piața Gas Forward:

Pentru Piața Gas Forward cu Contraparte Centrală:

 

Instructiuni privind tranzactionarea pe platforma Gas Forward Contraparte Centrala

 1. Instrucțiunea 1 Privind Garanțiile destinate acoperiri riscurilor financiare | EN: Instruction 1 on Bonds covering financial risks
 2. Instructiunea 2 Stabilirea Programului Zilnic | EN: Instruction 2 on determining the daily settlement schedule
 3. Instructiunea 3. Stabilirea Tarifelor aferente serviciilor initiala 12.08.2020 | EN: Instruction 3 on setting tariffs for services
 4. Instructiunea 4 Determinarea Valorilor Marjei Initiale 15.05.2020 | EN: Instruction 4 on determining the Initial Margin Values 15.05.2020
 5. Instructiunea 5 Determinarea Valorilor Marjei de Livrare Fizic | EN: Instruction 5 on determining the Values of the Physical Delivery Margin
 6. Instrucțiunea 6 Privind elementele Structura Zilnica a Contului și rapoartele furnizate de BRM catre MC | EN: Instruction 6 Regarding the elements Daily Account Structure and reports provided by the RCE to the CM
 7. Instructiunea 7. Determinarea Pretului Zilnic de Decontare | EN: Instruction 7. The establishment of the Daily Settlement Price

 

Simulator tranzactionare CCP | EN: CCP Transaction Simulator

Pentru Piața de Echilibrare:

Pentru Piața SPOT:

Participanții pe Piețele de Gaze Naturale

Etapele de tranzacţionare în cazul ordonatorului VÂNZĂTOR

In cazul tranzactionarii pe pietele En-Gross, atata timp cat acesta a parcurs etapele de inscriere la piata, un vanzator poate lansa ordine de vanzare in timpul programului de tranzactionare, fara interventia unui operator al Bursei Romane de Marfuri in limita valorii garantiei depuse, acolo unde este necesara.

In cazul tranzactionarii pe Piata la Disponibil, atata timp cat acesta a parcurs etapele de inscriere la piata, respectiv piata pentru clienti finali, un vanzator poate participa la licitatiile cu publicare prin prezentarea catre coordonatorul de sedinta al Bursei Romane de Marfuri a unui ordin de sens contrar si a dovezii depunerii garantiei de participare sub forma de Ordin de Plata sau Scrisoare de Garantie Bancara. Totodata trebuie transmise si documentele de inscriere la licitatie solicitate de catre inititator.

Etapele de tranzacţionare în cazul ordonatorului CUMPĂRĂTOR

In cazul tranzactionarii pe pietele En-Gross, atata timp cat acesta a parcurs etapele de inscriere la piata, un cumparator poate lansa ordine de cumparare in timpul programului de tranzactionare, cu sau fara interventia unui operator al Bursei Romane de Marfuri in limita valorii garantiei depuse.

In cazul tranzactionarii pe Piata la Disponibil, atata timp cat acesta a parcurs etapele de inscriere la piata, respectiv piata pentru clienti finali, un cumparator poate lansa o licitatie cu publicare prin contactarea unui operator al Bursei Romane de Marfuri pentru a fi programata, urmata de transmiterea documentelor necesare.

Avantajele VÂNZĂTORULUI

 • Peste 90 de participanți înscriși la piețele noastre – o cerere ridicată

Avantajele CUMPĂRĂTORULUI

Caracteristicile tranzacţionării la BRM – CUM se tranzacţionează?
În tranzacţionarea gazelor naturale se foloseşte:

 • Când ordonatorul este cumpărător se licitează descrescător prețul;
 • Când ordonatorul este vânzător se licitează crescător prețul;

Caracteristicile tranzacţionării la BRM – CE se tranzacţionează?

Ce oferă BRM?

 • Transparenţa şi eficienţa procedurilor de tranzacţionare;
 • Tratamentul egal şi protecţia participanţilor de pe piaţă;
 • Publicitatea cererilor şi ofertelor.

.