Reglementări aplicabile pieţei produselor derivate standardizate pe termen mediu si lung (gaze naturale)